REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo na Podkarpaciu według policyjnych statystyk

PODKARPACIE. Spadek liczby przestępstw, zwłaszcza tych skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, utrzymany wysoki poziom wykrywalności oraz większa aktywność Policji w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i narkotykowej – takie wnioski można wysnuć z analizy raportu statystycznego za rok 2012.

Podkarpacie od lat znajduje się w czołówce najbezpieczniejszych województw w kraju, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców regionu. Wyniki Polskiego Badania Przestępczości przeprowadzone w 2012 roku dowodzą, że zdecydowana większość mieszkańców Podkarpacia, bo aż 86,9 %, czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku. Wysokie są też oceny pracy Policji, bo aż 75,4 % mieszkańców naszego województwa pozytywnie ocenia policjantów pełniących służbę w  okolicy ich miejsca zamieszkania. Podobna liczba (74,8%) jest zdania, że Policja skutecznie walczy z przestępczością w okolicy ich miejsca zamieszkania.

Z analizy policyjnych statystyk wynika, że w 2012 roku podkarpacka Policja wszczęła 36 680 postępowań przygotowawczych – o 403 mniej niż rok wcześniej. Większość spraw dotyczyła przestępstw kryminalnych – postępowania wszczęto w 23 082 sprawach. Równocześnie odnotowano 3002 przestępstwa gospodarcze, o 159 więcej (tj. 5,6 %), niż w roku poprzednim, co świadczyło o dużej aktywności Policji w ujawnianiu i ściganiu tego rodzaju przestępczości.

W minionym roku utrzymała się wysoka wykrywalność sprawców przestępstw. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 72,2 %, to oznacza, że średnio na cztery popełnione przestępstwa w trzech przypadkach policjanci ustalili sprawcę. W ciągu roku wskazano łącznie 21 512 podejrzanych oraz 1559 nieletnich, którzy popełnili 1851 czynów karalnych.

Raport statystyczny za 2012 rok wykazał, że mniej było przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Wszczęto 2003 postępowania o takie czyny, to o 45 mniej niż w 2011 r. Więcej natomiast było spraw dotyczących przestępstw przeciwko mieniu. Zarejestrowano ich 17142, tj. o 257 więcej.

Z policyjnych statystyk wynika, że:
– zmniejszyła się liczba rozbojów, wszczęto 298 postępowań przygotowawczych, to o 52 mniej niż w roku poprzednim,
– stwierdzono o 1/3 mniej przestępstw rozbójniczych z użyciem broni. W ciągu roku wszczęto 22 postępowania (32 rok wcześniej),
– o 7 % mniej było bójek i pobić, w 2012 wszczęto 541 spraw, tj. o 41 mniej,
– zmniejszyła się liczba spraw dotyczących uszczerbku na zdrowiu. Wszczęto 848 postępowań tj. o 16 mniej (1,8 %),
– mniej było włamań, wszczęto 3464 spraw tj. o 96 mniej,
– o 15,7 % spadła liczba skradzionych samochodów z 165 na 139,
– wszczęto też mniej postępowań o uszkodzenie rzeczy – 2683 (2822 w roku 2011).

Więcej wszczęto spraw o zabójstwa -16 ( 8 w 2011 r.), o zgwałcenie – 70 (tj. o 4 więcej). Zwiększyła się też liczba kradzieży – wszczęto 6644 spraw (o 281 więcej). Policjanci z Podkarpacia wszczęli 536 postępowań w zakresie przestępczości narkotykowej, to o 85 więcej niż rok wcześniej. Większa była też aktywność w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej. Wszczęto 198 spraw – o 5 więcej niż w 2011 roku.

Podsumowując ubiegły rok warto przypomnieć, że w 2012 roku na drogach Podkarpacia było zdecydowanie bezpieczniej niż rok wcześniej. Po raz pierwszy od 10 lat w wypadkach zginęło mniej niż 200 osób. Z policyjnych analiz wynika, że bardzo wyraźnie zmniejszyła się także liczba wypadków i rannych w tych zdarzeniach.

KWP

07-02-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)