REKLAMA
REKLAMA

Biogospodarka szansą dla Podkarpacia

PODKARPACIE. „Odnawialne źródła energii to dla Podkarpacia możliwość wzrostu oraz zwiększenia liczby miejsc pracy w szczególności w obszarach wiejskich” – przekonuje Elżbieta Łukacijewska, sprawozdawca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

 

Dzięki wykorzystaniu zasobów naturalnych przy wsparciu, jakie daje współczesna biotechnologia, chemia i genetyka, obywatele Unii Europejskiej mogą liczyć na bezpieczeństwo energetyczne w przyszłości. Koncepcja biogospodarki to nieustanne dążenie do uniezależnienia społeczeństwa od ropy naftowej. Aby temu sprostać Komisja Europejska zdecydowała się na podjęcie wspólnej inicjatywy technologicznej w dziedzinie przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego „made in Europe”.
Z punktu widzenia Podkarpacia i jego mieszkańców istotnym jest fakt, że sprawozdawcą w Komisji Rozwoju Regionalnego PE została Elżbieta Łukacijewska – europoseł z naszego regionu. W środę w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie Komisji REGI, na którym pani Poseł przedstawiła przygotowany przez siebie dokument i podkreśliła jak ważna dla Europy jest biogospodarka i uniezależnienie wszystkich państw członkowskich od energii pochodzącej z paliw kopalnych.

Wniosek dotyczy utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego. Zostanie ono założone przez UE oraz Konsorcjum Przemysłu Opartego na Surowcach Pochodzenia Biologicznego. Jego działalność oraz wszelkie badania naukowe będą współfinansowali jego założyciele. Środki finansowe na działalność przedsiębiorstwa – to w latach 2014-2020 miliard euro płynący z UE i 2,8 miliarda euro zapewnione przez Konsorcjum.

Regiony, które wybrały biogospodarkę, jako inteligentną specjalizację będą miały szansę aktywnego zaangażowania się w obiecujący i innowacyjny rynek, którego obecną wartość szacuje się na 200 miliardów euro do 2020. We wspólnej inicjatywie władz lokalnych i regionalnych można osiągnąć maksimum korzyści dla naszego środowiska i całej społeczności lokalnej. Współpraca jest najważniejszym warunkiem rozkwitu biogospodarki. To regiony posiadają największą wiedzę dotyczącą łańcuchów wartości obecnych na ich terenach – czyli gdzie znajdują się dostawcy biomasy, jaką biomasę produkują, jak wygląda stan i wydajność biorafinerii na ich terenie – argumentuje Elżbieta Łukacijewska

Podkarpacie charakteryzuje się dobrymi zasobami do produkcji odnawialnych źródeł energii, szczególnie w zakresie biomasy leśnej i rolniczej. Potencjał naszego regionu w produkcji biomasy jest bardzo duży ze względu na rolniczy charakter województwa.  Spora część Podkarpacia ma warunki klimatyczno – glebowe sprzyjające produkcji rzepaku (72 % z 540 tys. ha jest w klasach bonitacyjnych 1 – 4 i nadaje się do uprawy rzepaku).

materiał nadesłany

02-12-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)