REKLAMA

Ćwiczebna ewakuacja zagórskiego gimnazjum!

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W piątek 21 czerwca br. Gimnazjum Nr 2 w Zagórzu stanie się areną międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych będących jednym z elementów projektu pn. Obywatelska Międzynarodowa Akademia Bezpieczeństwa Publicznego (OMABP) ”Zielone Bieszczady 2013”

realizowanego w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej”.

Funkcjonujący od 2007 roku program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Środki na realizację inicjatyw lokalnych wpisujących się w taką filozofię budowania systemów ochrony bezpieczeństwa ludności są udzielane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) w formie dwuetapowych konkursów. W bieżącym roku do etapu wojewódzkiego zgłoszono 39 aplikacji z całego Podkarpacia. Wniosek Gminy Zagórz znalazł się wśród siedmiu projektów rekomendowanych do udzielenia dofinansowania przez MSW. Ostatecznie członkowie ministerialnego zespołu oceniającego po analizie 110 wniosków z całej Polski wytypowali 35 najlepszych, wśród których znalazła się oferta Gminy Zagórz.

Realizację projektu zainaugurowało spotkanie organizacyjne, które odbyło się 14 kwietna br. w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz. W odpowiedzi na zaproszenie burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka w roboczej naradzie wzięło liczne grono przedstawicieli partnerskich  instytucji i służb, w którym znaleźli się m.in.: insp. Mirosław Pawełko – komendant powiatowy Policji w Sanoku, bryg. Krzysztof Dżugan – Komendant Powiatowy PSP w Sanoku, ppłk Adam Zarzyczny – Dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku, Robert Gołkowski – prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Zagórzu, Bogusław Mołczan – komendant gminny ZOSP RP w Zagórzu, Tomasz Rudy – dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Zagórzu, Melchior Ryniak – dyrektor Gimnazjum w Tarnawie Dolnej oraz Oleksandr Svyatkevych– kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. W toku spotkania kierownicy poszczególnych służb i instytucji oddelegowali swych koordynatorów odpowiedzialnych za realizację kolejnych etapów projektu.

Trafna diagnoza warunkiem skutecznej terapii
Jednym z najważniejszych działań projektowych determinujących przebieg całego przedsięwzięcia było przeprowadzenie w Gimnazjum Nr 2 w Zagórzu oraz w Gimnazjum w Tarnawie Dolnej badania ankietowego obrazującego poziom bezpieczeństwa na terenie wspomnianych placówek oświatowych. Na życzenie  kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w ankiecie opracowanej przez psychologa mgr Teresę Sieniawską znalazły się m.in. pytania dotyczące oceny skuteczności pracy i rozpoznawalności w lokalnym środowisku funkcjonariuszy Posterunku Policji w Zagórzu. Szczegółowe wyniki ankiety zostaną upublicznione podczas konferencji zaplanowanej bezpośrednio po przeprowadzeniu anonsowanych tu ćwiczeń ratowniczych. Co ciekawe analiza wyników przywołanego tu badania w zakresie kompetencji uczniów i nauczycieli w udzielaniu pierwszej pomocy potwierdziła celowość przeprowadzenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W szkoleniu tego rodzaju zorganizowanym na przełomie maja i czerwca wzięła udział 15 osobowa grupa beneficjentów, wśród których znaleźli się m.in. funkcjm.in.: funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej, członkowie OSP oraz nauczyciele. Duże zainteresowanie pedagogów z Gminy Zagórz kursem  zrealizowanym przy współpracy Bieszczadzkiej Grupy GOPR w Sanoku oraz szkoleniowców z jasielskiej Firmy Szkoleniowej „Premed” ma swoje uzasadnienie w wynikach ankiety, gdzie zdecydowana większość uczniów (79%) i nauczycieli (60%) zadeklarowała chęć poszerzania swej wiedzy i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.

Narkotykowi dealerzy w zagórskim gimnazjum…
Pojawią się w piątek… dokładnie o godz. 11.30. Na szczęście będą to pozoranci, których obecność uruchomi ciąg zdarzeń wymagających interwencji: dyrekcji szkoły, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, wszystkich dziewięciu jednostek OSP z terenu Gminy Zagórz, Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej, GOPR-u, Służby Ochrony Kolei. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku ubiegłorocznych, międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych w Kalnicy polscy funkcjonariusze i ratownicy będą wspierani przez studentów Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Motywem przewodnim współdziałania wyszczególnionych tu służb będzie przeprowadzenie ewakuacji uczniów i nauczycieli zagórskiego gimnazjum. Obowiązek praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

Odblaskowe gadżety i broszura
Właśnie taki zestaw,  podczas inauguracji przyszłego roku szkolnego  otrzyma każdy uczeń z terenu Gminy Zagórz na zakończenie przedstawionego tu projektu. Akcentem wieńczącym realizację  projektu OMABP będą warsztatów szkoleniowych z udziałem nauczycieli, samorządowców oraz przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na temat prawnych i praktycznych aspektów zapobiegania i zwalczania zjawisk patologicznych takich jak narkomania i alkoholizm.
– Realizacja tak wielowątkowego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które przyznało nam dotację w kwocie 33 770,00 zł. Nasz projekt zwłaszcza od strony praktycznej nie miałby szans realizacji bez pomocy i zaangażowania ze strony wszystkich naszych partnerów, którym serdecznie dziękujemy – podsumowuje Jerzy Zuba – autor i koordynator OMABP ”Zielone Bieszczady 2013”.

źródło: UMiG Zagórz

17-06-2013
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.