REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W dniu dzisiejszym w Zagórzu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu. Sesja rozpocznie się o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Zagórz.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Sekretarza Sesji.

3. Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
2) Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.
3) Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zagórz dla Powiatu Sanockiego.
4) Uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Zagórz i Gminą Ustrzyki Dolne.
5) Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórz.
6) Uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
7) Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
8/ Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9) Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10) Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

04-02-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)