REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W dniu dzisiejszym w Zagórzu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Zagórzu. Sesja rozpocznie się o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Zagórz.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Sekretarza Sesji.

3. Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
2) Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.
3) Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zagórz dla Powiatu Sanockiego.
4) Uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Zagórz i Gminą Ustrzyki Dolne.
5) Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórz.
6) Uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
7) Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
8/ Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9) Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10) Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

04-02-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)