REKLAMA
REKLAMA

Gimnazjaliści nakręcili film o Cosmosie i rzeźbiarzu (FILM)

GMINA BUKOWSKO / PODKARPACIE. Uczniowie Zespołu Szkół w Nowotańcu od września uczestniczą w najprzeróżniejszych warsztatach realizowanych dzięki wsparciu MEN. Efektem zajęć są między innymi dwa reportaże, zrealizowane przez gimnazjalistów.

W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. Ja i Ty bezpieczni w szkole oraz w placówce. Projekty edukacyjne wzmacniające bezpieczeństwo w szkole oraz w placówce poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w Zespole Szkół w Nowotańcu realizowany jest program “Zanim będzie za późno”, którego celem jest tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły.

Zdaniem autorów przedsięwzięcia dobrze rozwinięte kompetencje komunikacyjne oraz umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji i prawidłowego funkcjonowania w zespole stanowią antidotum na zachowania nacechowane wrogością i agresją. Dlatego trzonem zaplanowanych działań są zajęcia z psychologiem, prowadzone z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Uczniowie skupiają się na własnych emocjach, uczą się je rozumieć, rozwijają umiejętność ich werbalizacji, poznają kluczowe elementy inteligencji emocjonalnej, próbują ujarzmić stres i redukować napięcie przed sprawdzianem. Gimnazjaliści koncentrują się na samoakceptacji, umiejętnościach interpersonalnych i asertywności. Rozwijają umiejętność pozytywnego postrzegania siebie i innych, wzmacniają poczucie własnej wartości. W zakresie profilaktyki agresji uczą się podstawowych kompetencji komunikacyjnych, poznają mediację rówieśniczą, jako sposób rozwiązywania sporów i konfliktów, rozwijają umiejętności społeczne, uczą się nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych interakcji, doskonalą umiejętności integracyjne, poznają sposoby radzenia sobie z silnym natężeniem emocji. Swoje umiejętności wychowawcze doskonalą również rodzice i nauczyciele, tworząc wspólny front oddziaływań.

Inną formą walki z agresją, proponowana w ramach programu, są zajęcia alternatywne, wychodzące poza wachlarz oferty edukacyjnej szkoły, czyli zajęcia prowadzone przez profesjonalistów, do których należą:

– Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz multimedialnych form dziennikarskich prowadzone na czterech płaszczyznach: wprowadzenie do treningu interpersonalnego, teoretyczne podstawy dziennikarstwa, analiza multimedialnych form dziennikarskich oraz warsztaty praktyczne z zakresu realizacji materiałów dziennikarskich i  filmowych.

-Warsztaty teatralne wprowadzające do pracy nad podstawowymi narzędziami aktorskimi – ciałem, głosem, mimiką twarzy, wyobraźnią i emocjami.

-Warsztaty ekspresji twórczej, czyli kreatywne tworzenie dzieła inspirowanego muzyką, tańcem i poezją.

Jak widać celem projektu jest również rozbudzenie kreatywności i twórczego potencjału wśród dzieci i młodzieży, a przede wszystkim kształtowanie człowieka kreatywnego, który sprosta wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości, co przełoży się na poprawę relacji w grupie rówieśniczej i domu rodzinnym.

Cosmiczna historia… Z Nowego Jorku do Nowotańca

Pasja, która zmienia życie

tekst sponsorowany

09-11-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)