REKLAMA
REKLAMA

Interwencja Elżbiety Łukacijewskiej w związku z projektem nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER)

BRUKSELA. 10 maja 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER), które reguluje m.in. kwestię dopuszczalności udzielania pomocy na zatrudnienia osób niepełnosprawnych w formie subsydiów płacowych.

Zgodnie z zapisami przygotowanego projektu proponowane jest m.in. ograniczenie wysokości kwot dofinansowań programów pomocowych skierowanych do osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi na niepokojące sygnały docierające ze strony środowiska instytucji i organizacji reprezentujących interesy osób niepełnosprawnych, Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, korzystając z posiadanych kompetencji i uprawnień w dniu 20 czerwca 2013 r. zgłosiła swoje uwagi do przedmiotowego projektu oraz skierowała do Komisji Europejskiej interpelację wymagającą pisemnej odpowiedzi. Uwagi zgłoszone przez Elżbietę Łukacijewską dotyczyły następujących zagadnień:

1. Proponowane ograniczenie wysokości kwoty dofinansowania na jeden program pomocowy do 0,01% Produktu Krajowego Brutto będzie miało negatywny wpływ na rynek pracy w Polsce, gdzie rocznie wydaje się ok.  3 mld zł na dofinansowania na rzecz osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy oznaczałyby drastyczne zmniejszenie kwoty pomocy do ok. 159 mln zł rocznie (0,01% polskiego PKB). Jak podkreśla Elżbieta Łukacijewska: „Osoby niepełnosprawne to grupa społeczna najbardziej narażona na skutki kryzysu gospodarczego i prowadzonej przez państwa członkowskie polityki cięć. Dalsze zmniejszanie pomocy finansowej zachęcającej przedsiębiorstwa do zatrudniania osób niepełnosprawnych, dramatycznie pogorszy sytuację tej grupy społecznej nie tylko na rynku pracy, ale także z punktu widzenia socjalnego”.

2. Artykuł 27 projektu rozporządzenia mówi o zmniejszeniu maksymalnej kwoty pomocy na szkolenia z 80% do 70% kosztów kwalifikowanych. „W czasach gdy w Unii Europejskiej mówi się o podejmowaniu działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników i innowacyjności, redukcja dopłat do szkoleń osób niepełnosprawnych wydaje się być krokiem nielogicznym. Podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie konkurencyjności osób niepełnosprawnych w czasach kryzysu gospodarczego powinno być nieodłączną częścią polityki europejskiej” – dodaje Poseł Elżbieta Łukacijewska.

W przygotowanej interpelacji, która przesłana została do Komisji Europejskiej Elżbieta Łukacijewska zawarła następujące pytania:

1. Co jest powodem włączenia osób niepełnosprawnych w projekt rozporządzenia, w czasie gdy to osoby niepełnosprawne najbardziej narażone są na negatywne konsekwencje kryzysu gospodarczego i polityki cięć prowadzonej przez państwa członkowskie?

2. Czy istnieje możliwość wyłączenia osób niepełnosprawnych z projektu rozporządzenia i nieobejmowania nowymi przepisami funduszy pomocowych dla osób niepełnosprawnych?

Aktualnie, projekt rozporządzenia poddawany jest konsultacjom, a ostateczny termin zgłaszania uwag mija dnia 28 czerwca 2013 r.

25-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)