REKLAMA

Interwencja Elżbiety Łukacijewskiej w związku z projektem nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER)

BRUKSELA. 10 maja 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER), które reguluje m.in. kwestię dopuszczalności udzielania pomocy na zatrudnienia osób niepełnosprawnych w formie subsydiów płacowych.

Zgodnie z zapisami przygotowanego projektu proponowane jest m.in. ograniczenie wysokości kwot dofinansowań programów pomocowych skierowanych do osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi na niepokojące sygnały docierające ze strony środowiska instytucji i organizacji reprezentujących interesy osób niepełnosprawnych, Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, korzystając z posiadanych kompetencji i uprawnień w dniu 20 czerwca 2013 r. zgłosiła swoje uwagi do przedmiotowego projektu oraz skierowała do Komisji Europejskiej interpelację wymagającą pisemnej odpowiedzi. Uwagi zgłoszone przez Elżbietę Łukacijewską dotyczyły następujących zagadnień:

1. Proponowane ograniczenie wysokości kwoty dofinansowania na jeden program pomocowy do 0,01% Produktu Krajowego Brutto będzie miało negatywny wpływ na rynek pracy w Polsce, gdzie rocznie wydaje się ok.  3 mld zł na dofinansowania na rzecz osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy oznaczałyby drastyczne zmniejszenie kwoty pomocy do ok. 159 mln zł rocznie (0,01% polskiego PKB). Jak podkreśla Elżbieta Łukacijewska: „Osoby niepełnosprawne to grupa społeczna najbardziej narażona na skutki kryzysu gospodarczego i prowadzonej przez państwa członkowskie polityki cięć. Dalsze zmniejszanie pomocy finansowej zachęcającej przedsiębiorstwa do zatrudniania osób niepełnosprawnych, dramatycznie pogorszy sytuację tej grupy społecznej nie tylko na rynku pracy, ale także z punktu widzenia socjalnego”.

2. Artykuł 27 projektu rozporządzenia mówi o zmniejszeniu maksymalnej kwoty pomocy na szkolenia z 80% do 70% kosztów kwalifikowanych. „W czasach gdy w Unii Europejskiej mówi się o podejmowaniu działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników i innowacyjności, redukcja dopłat do szkoleń osób niepełnosprawnych wydaje się być krokiem nielogicznym. Podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie konkurencyjności osób niepełnosprawnych w czasach kryzysu gospodarczego powinno być nieodłączną częścią polityki europejskiej” – dodaje Poseł Elżbieta Łukacijewska.

W przygotowanej interpelacji, która przesłana została do Komisji Europejskiej Elżbieta Łukacijewska zawarła następujące pytania:

1. Co jest powodem włączenia osób niepełnosprawnych w projekt rozporządzenia, w czasie gdy to osoby niepełnosprawne najbardziej narażone są na negatywne konsekwencje kryzysu gospodarczego i polityki cięć prowadzonej przez państwa członkowskie?

2. Czy istnieje możliwość wyłączenia osób niepełnosprawnych z projektu rozporządzenia i nieobejmowania nowymi przepisami funduszy pomocowych dla osób niepełnosprawnych?

Aktualnie, projekt rozporządzenia poddawany jest konsultacjom, a ostateczny termin zgłaszania uwag mija dnia 28 czerwca 2013 r.

25-06-2013
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.