REKLAMA
REKLAMA

Jest ratunek dla chorych na szpiczaka mnogiego

PODKARPACIE. 1 listopada Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej poinformowało o nowym programie lekowym, który jak podkreślają lekarze i pacjenci, jest niezwykle korzystny dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

W ramach tego programu chorzy oporni na wcześniejszą terapię lub nawrotowego szpiczaka mogą być leczeni lekiem immunomodulującym- lenalidomidem. Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 3 grudnia 2013 r., ale dla 10 tysięcy chorych na szpiczaka mnogiego w Polsce, to ogromna nadzieja na zdrowie i życie.

Prawie 2 tysiące osób rocznie dowiaduje się, że choruje na szpiczaka mnogiego. Nowotwór szpiku kostnego w początkowym stadium daje oznaki podobne
do przeziębienia i dlatego, często jest bagatelizowany. To sprawia, że chorzy trafiają do specjalisty w zaawansowanym stadium choroby. Dane medyczne wskazują, że życie chorego można przedłużyć nawet o 6-7 lat i więcej, jeśli kurację rozpocznie się odpowiednio wcześnie. Nowotwór leczy się chemioterapią, a jednym z najskuteczniejszych leków jest lenalidomid, który pobudza aktywność układu odpornościowego i zapobiega rozwojowi  nowych naczyń krwionośnych (które pomagają rozwijać się i rozprzestrzeniać szpiczakowi).

15 listopada na konferencji prasowej w Warszawie zorganizowanej przez Fundację Carita oraz Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym
na Przewlekłą Białaczkę Szpikową działające w ramach inicjatywy „Wspólna Droga”, hematolodzy i przedstawiciele pacjentów dyskutowali na temat szpiczaka oraz dostępu do leków hamujących nowowtwór.

Proces rozpatrywania wniosku o chemioterapię niestandardową przeciąga się czasem o kilka tygodni, a w skrajnych przypadkach i dłużej – zaznaczył prof. Krzysztof Warzocha, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Centrum Onkologii w Warszawie. – Wzbudza to u pacjentów uzasadniony niepokój, ponieważ mają oni poczucie, że mogliby być leczeni szybciej i skuteczniej – dodał hematolog.

Zdaniem prof. K. Warzochy nowy program lekowy NFZ pozwoli skrócić okres oczekiwania na lek oraz wyeliminować ogromne zróżnicowanie dostępności
do terapii w poszczególnych województwach.

Ze względu na częstotliwość występowania, szpiczak mnogi jest na drugim miejscu wśród chorób nowotworowych układu krwiotwórczego na świecie.
W Polsce choruje na niego 10 tysięcy osób. Lenalidomid to jeden z leków, które spowodowały przełom w leczeniu nowotworu. Niestety, pod względem dostępności do nowoczesnych leków na szpiczaka Polska znajduje się w ogonie Europy. Obecnie chorzy mogą go otrzymać tylko w ramach chemioterapii niestandardowej. Procedura ubiegania się o refundację leku jest czasochłonna, a większość chorych spotykała się z decyzją odmowną. Decyzja prezesa
o dodaniu nowych programów lekowych pozwoli na szybszą i co za tym idzie bardziej skuteczną terapię, a dostęp do leku nareszcie będzie standardem – kwituje Elżbieta Łukacijewska, która od początku współpracuje z Fundacją Carita.

W województwie Podkarpackim działają dwa ośrodki zajmujące się onkologią: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza, który funkcjonuje w ramach szpitala powiatowego, oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Podkarpackie Centrum Onkologii
w Rzeszowie.

materiał nadesłany

03-12-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook