REKLAMA
REKLAMA

GMINA ZAGÓRZ: Kanalizacja w Tarnawie Górnej gotowa do użytku!

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W czwartek 17 października w Tarnawie Górnej odbyło się uroczyste oddanie do użytku, kolejnego, ok 10 – kilometrowego odcinka gminnej sieci kanalizacyjnej. Tym samym jej łączna długość wzrosła do 90 kilometrów obejmując swym zasięgiem 55% mieszkańców zagórskiej gminy.

Kiedy w grudniu 2010 Ernest Nowak obejmował urząd burmistrza Zagórza stopień skanalizowania Gminy Zagórz wynosił niespełna 36 %. Dzięki podniesie niu skuteczności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych oraz dobrej współpracy z Radą Miejską nastąpiło gwałtowne przyspieszenie w tym, jakże ważnym dla środowiska naturalnego sektorze inwestycyjnym. Fakt ten zgodnie podkreślali wszyscy uczestnicy opisywanej tu uroczystości, wśród których znaleźli się m.in.: poseł na sejm RP Bogdan Rzońca, wicestarosta sanocki Wacław Krawczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu Jan Różycki oraz Łukasz Kwolek – przedstawiciel posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby. Wiele pochlebnych opinii pod adresem zagórskich samorządowców znalazło się w listach gratulacyjnych, które na okoliczność finalizacji budowy sieci kanalizacyjnej w Tarnawie Górnej wystosowali: europoseł Elżbieta Łukacijewska, wojewoda podkarpacki Małgorzata ChomyczŚmigielska, poseł na Sejm RP Piotr Tomański, poseł na Sejm RP Marek Rząsa oraz członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro.

Całkowita wartość inwestycji zrealizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zamknęła się kwotą 2,3 mln zł z czego wkład własny Gminy Zagórz stanowił 0,8 mln zł.  Skanalizowanie Tarnawy Górnej jest kolejnym etapem rozbudowy gminnej sieci kanalizacyjnej. W tym temacie zagórscy samorządowcy bynajmniej nie chcą siadać na przysłowiowych laurach planując kolejne inwestycje. – Obecnie przystępujemy do budowy kanalizacji w Porażu i likwidacji białych plam w tym względzie  w obrębie ul. Gubrynowicza w Zagórzu oraz osiedli: Leska Góra, Pod Klasztorem, Wielopole. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy 12 mln zł w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Polska – Białoruś Ukraina. Kiedy zakończymy to przedsięwzięcie dostęp do sieci kanalizacyjnej będzie miało 72% mieszkańców naszej gminy – podkreśla burmistrz Zagórza Ernest Nowak.

Symboliczną wstęgę rozpiętą u wejścia do jednej z kanalizacyjnych przepompowni przecięli: przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu Jan Różycki, wicestarosta sanocki Wacław Krawczyk, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, burmistrz Zagórza Ernest Nowak oraz Marek Marcinik – radny Gminy Zagórz oraz sołtys Tarnawy Górnej. Po poświeceniu nowo powstałej infrastruktury, którego dokonał ks. prał.  Jan Krupiński uczestnicy uroczystości udali się do miejscowej świetlicy wiejskiej na poczęstunek przygotowany przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnawie Górnej.

źródło: Urząd Gminy w Zagórzu

21-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)