REKLAMA
REKLAMA

Komisja Europejska sugeruje wstrzymanie wypłat na niektóre projekty unijne w ramach RPO. Urząd Marszałkowski nie wie o jakie projekty chodzi

RZESZÓW / PODKARPACIE. Jak podało Radio Rzeszów, Komisja Europejska domaga się wyjaśnień od przedstawicieli Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w sprawie domniemanych nieprawidłowości związanych z udzielanymi w ostatnich dwóch latach unijnymi dotacjami.

Komisja chce wiedzieć, czy wśród nich są projekty finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Do czasu wyjaśnienia sprawy sugeruje wstrzymanie wypłaty na niektóre unijne projekty.

13 lutego rzeszowscy agenci CBA przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim. Zleciła ją Prokuratura Apelacyjna w Lublinie. Chodzi o rzekome nieprawidłowości przy dotacjach udzielanych przez urząd w latach 2011-12, oraz niektóre decyzje związane z zatrudnieniem pracowników i delegacjami zagranicznymi.

W odpowiedzi Urząd Marszałkowski wydał oświadczenie. Oto jego treść:

W dniu 26 lutego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wpłynęło pismo z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej adresowane do Marszałka Województwa z prośbą o udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących poruszanych w regionalnych mediach tematów związanych z prowadzonym przez CBA postępowaniem ws. dotacji udzielonych w latach 2011-2012 przez Zarząd Województwa.

W piśmie zwrócono się o wyjaśnienia, czy prowadzone postępowanie dotyczy współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP. Zalecono równocześnie wstrzymanie certyfikacji wydatków w ramach RPO dla projektów, których mogą dotyczyć nieprawidłowości opisane w informacjach opublikowanych przez media.

W związku z tym pismem Komisji Europejskiej – Urząd Marszałkowski wystąpił do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie o sprecyzowanie obszaru objętego prowadzonym postępowaniem, aby umożliwić spełnienie zalecenia Komisji Europejskiej wstrzymania certyfikacji wydatków dla projektów, które są objęte badaniem przez śledczych.

Konkursy na dotacje współfinansowane z EFRR są prowadzone według czytelnych, transparentnych procedur i podlegają kontroli na wszystkich etapach postępowania
o udzielenie dotacji. Taką kontrolę sprawują też w imieniu KE wyspecjalizowane komórki w urzędach kontroli skarbowej i ministerstwie finansów. Podczas ostatniego audytu KE stosowane samorząd województwa procedury organizacji i przeprowadzania konkursów na dotacje oraz kontroli beneficjentów uzyskały najwyższą ocenę. Proces gospodarowania funduszami RPO jest kontrolowany także przez inne instytucje: Regionalną Izbę Obrachunkową, NIK, urząd wojewódzki, komisje sejmiku, media wreszcie przez samych wnioskodawców na każdym etapie postępowania. Stosowane procedury stwarzają skuteczną zaporę przeciwko potencjalnej uznaniowości i próbom nadużyć. Dlatego jesteśmy pewni, że prowadzone śledztwo nie wykaże uchybień i nadużyć  i nie spowolni procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rzecznik prasowy
Wiesław Bek

 

01-03-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)