REKLAMA

Komunikat Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SP Z O.O.

OGŁOSZENIE

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniach 27.05. – 28.05.2013 r. zostanie przeprowadzone chlorowanie miejskiej sieci wodociągowej zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy i Zasławiu.

W związku z występującą w okresie chlorowania podwyższoną zawartością chloru w wodzie dostarczanej odbiorcom informujemy, że nadmiar chloru z wody można usunąć poprzez kilkuminutowe gotowanie.

Przeprowadzenie chlorowania wynika z przyjętego harmonogramu i w żaden sposób nie jest związane z pogorszeniem jakości wody aktualnie dostarczanej odbiorcom (pełną przydatność wody dostarczanej z SUW w Trepczy i Zasławiu do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. potwierdzają Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ).

Za zaistniałe uciążliwości związane z chlorowaniem miejskiej sieci wodociągowej przepraszamy naszych Odbiorców.

Sanok, dnia 21.05.2013r.

21-05-2013