REKLAMA
REKLAMA

SOKÓŁ SANOK: Konkurs historyczny „Oskarżeni o wierność”

SANOK / PODKARPACIE. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu historycznego „Oskarżeni o wierność”, organizowanego przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

REGULAMIN MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

pod hasłem:

„OSKARŻENI O WIERNOŚĆ”

1. Organizator:  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:

– popularyzowanie wśród młodzieży postaci Żołnierzy Wyklętych – Danuty Siedzikówny, mjr. Zygmunta Szendzielarza, ppłk. Łukasza Cieplińskiego (po 15 pytań dotyczy każdej z wymienionych postaci),
– popularyzowanie wiedzy historycznej o Armii Krajowej (5 pytań),
– pogłębienia historii najnowszej narodu polskiego walczącego o wol-ność kraju,
– kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:

– konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oceniane i nagradzane będą oddzielnie.
– konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
– tematyka konkursu dotyczy wartości zawartych w konkursowym haśle,
– każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
– formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,
– na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut.

4. Zgłoszenia: udział w konkursie należy zgłosić do dnia 7.02.2012 r. (czwartek) na adres: sokol@sokolsanok.pl lub TG „ Sokół”, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 13 I p. tel. 503 319 517

5. Termin i miejsce: zmagania konkursowe odbędą się w dniu 1 marca 2013 r. (piątek) o godz. 1200,  w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, budynek ……. (podamy w lutym)

Uprzejmie prosimy uczestników o przybycie do godz. 1145.

6. Nagrody: dyplomy (I-VI m.), nagrody rzeczowe (I-III m.),

upominki (IV-VI m.).

7. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora

8. Wyniki konkursu: o terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

9. Źródła wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych i Armii Krajowej:

www.ipn.gov.pl
www.wikipedia.org

i inne powszechnie dostępne.

10. Uwagi dodatkowe:

udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobo-wych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

11. Pytania opracował Tadeusz Nabywaniec.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Za Zarząd TG „Sokół” w Sanoku

Bronisław Kielar

23-01-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)