REKLAMA
REKLAMA

Najlepsze studia na Podkarpaciu. Sprawdź ofertę WSPiA

PODKARPACIE. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to uczelnia, która aktywnie reaguje na bieżące potrzeby rynku pracy. Dlatego ogromny nacisk kładziemy na zdobywanie przez naszych studentów doświadczenia praktycznego. Jeśli szukasz studiów, które dadzą ci dobre wykształcenia to sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Maturzyści mają do wyboru jeden z trzech kierunków „administracja” (15 specjalności), „bezpieczeństwo wewnętrzne” (3 specjalności) oraz „prawo”. Dodatkowo uczelnia prowadzi również rekrutację na seminaria doktoranckie z zakresu prawa oraz 28 kierunków studiów podyplomowych. Rekrutacja trwa do 28 września 2013 r.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne – warto studiować w WSPiA
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to studia nie tylko dla osób chcących pracować w służbach mundurowych. Warto podkreślić, że współczesne zagrożenia przestępczością dotykają także wiele instytucji sektora prywatnego. Program studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA uwz
ględnia te trendy i przygotowuje profesjonalistów w wielu dziedzinach. Dzięki temu wachlarz przyszłych możliwości zawodowych jest dużo szerszy. Na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzi 3 specjalności: przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie kryzysowe.

Administracja w WSPiA – studia z przyszłością
Administracja to od wielu lat jeden z popularniejszych kierunków wybieranych przez kandydatów na studia w WSPiA. Uczelnia na tym kierunku prowadzi studia I i II stopnia. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oferuje swoim studentom aż 16 specjalności m.in. administracja publiczna, zarządzanie zasobami ludzkimi, administrowanie firmą, administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, administracja celna i skarbowa, administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Warto wybrać studia prawnicze w WSPiA
Prawo w WSPiA to przede wszystkim bardzo mocna kadra. Wśród wykładowców uczelni są m.in. prof. Andrz
ej Zoll i prof. Zbigniew Ćwiąkalski. Absolwenci kierunku Prawo w naszej uczelni są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia wszystkich aplikacji oraz do zatrudnienia na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych. Zaznaczyć warto, że WSPiA to jedna z najlepszych niepublicznych uczelni prawniczych w Polsce. Tak wynika z „Ranking wydziałów prawa” Dziennika Gazety Prawnej. WSPiA zajęła w nim trzecie miejsce w kategorii uczelni niepublicznych.

Seminaria doktoranckie i studia podyplomowe
Uczelnia w tym roku po raz trzeci rozpoczyna również rekrutację na Seminaria Doktoranckie z zakresu nauk prawnych. Dodatkowo kandydaci mogą aplikować na jeden z 28 kierunków studiów podyplomowych prowadzonych przez WSPiA.

 

 

Studiuj w WSPiA za darmo
Uczelnia otrzymuje dotację na: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. W 2013 roku WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 8 mln 526,4 tys. zł. Dzięki temu znaczna część studentów może studiować w Wyższej Szkole Prawa i Administracji za darmo.

 

Strzelnica elektroniczna tylko w WSPiA
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji na potrzeby praktycznego kształcenia studentów w tym
roku wzmocniła swoją bazę dydaktyczną. Uczelnia zakupiła jedyną na Podkarpaciu uczelnianą strzelnicę elektroniczną. Strzelnica wyposażona jest w repliki broni Glock 17 i Beretta. Strzelnica została kupiona przez uczelnię, aby jeszcze lepiej przygotować studentów do przyszłej pracy m.in. w służbach mundurowych.

 

System kształcenia praktycznego
WSPiA od wielu lat prowadzi i rozwija Nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego dla studentów. Kształcenie praktyczne w WSPiA oparte jest na pięciu ścieżkach: pierwsza to praktyki zawodowe i konwersatoria, druga – elementy praktyczne zajęć dydaktycznych, trzecia – praktyki dyplomowe i seminaria dyplomowe, czwarta- staże zawodowe oraz piąta – alternatywne formy kształcenia. Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych abso
lwentów do wykonywania pracy zawodowej. Oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

Praktyki i staże finansowane ze środków Unii Europejskiej
W 2011 roku został uruchomiony wieloletni program „Dyplom WSPiA przepustką do biznesu”. Obejmuje on praktyki oraz płatne staże zawodowe (nawet do 1500 zł za miesiąc) dla studentów kierunku administracja. Program ten finansowany jest ze środków UE.

 

Mieszkania dla studentów
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oferuje swoim studentom tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wielomieszkoniowym Domu Studenckim. Dzięki temu zapewnia tanie zakwaterowanie (od 220 do 270 zł miesięcznie), stwarzając lepsze warunki niż tradycyjny akademik, 360 studentom studiów stacjonarnych.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.wspia.eu

Tekst sponsorowany

09-09-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook