REKLAMA
REKLAMA

O Torsanie na Sesji Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. We wtorek (12 lutego) o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „Kosynierów – Okrężna”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1031/1 obr. Śródmieście służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanok jako działka nr 1031/2, z ewentualnym podjęciem uchwały  w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 747/1 i 747/5 obr. Śródmieście służebnością przesyłu sieci ciepłowniczej na rzecz SPGK Sp. z o.o. w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczone jako działki nr 188 o pow. 0.0800 ha, nr 257 o pow. 0.1100 ha, nr 263 o pow. 0.2400 ha stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka położone na terenie Gminy Zagórz obr. Olchowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2155/5 o pow. 0.0205 ha stanowiącą własność Gminy Miasta Sanoka położona przy ul. Lipińskiego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/1 o pow. 0.4476 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, położona przy ul. Krakowskiej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2155/6 o pow. 0.0109 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2157, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Posada Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Informacja Burmistrza Miasta dot. nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza w Sanoku ( stare lodowisko „TORSAN”).
18. Interpelacje.
19. Wolne wnioski i zapytania
20. Zamknięcie obrad sesji.

11-02-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)