REKLAMA
REKLAMA

O Torsanie na Sesji Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. We wtorek (12 lutego) o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „Kosynierów – Okrężna”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1031/1 obr. Śródmieście służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanok jako działka nr 1031/2, z ewentualnym podjęciem uchwały  w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 747/1 i 747/5 obr. Śródmieście służebnością przesyłu sieci ciepłowniczej na rzecz SPGK Sp. z o.o. w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczone jako działki nr 188 o pow. 0.0800 ha, nr 257 o pow. 0.1100 ha, nr 263 o pow. 0.2400 ha stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka położone na terenie Gminy Zagórz obr. Olchowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2155/5 o pow. 0.0205 ha stanowiącą własność Gminy Miasta Sanoka położona przy ul. Lipińskiego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/1 o pow. 0.4476 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, położona przy ul. Krakowskiej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2155/6 o pow. 0.0109 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2157, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Posada Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Informacja Burmistrza Miasta dot. nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza w Sanoku ( stare lodowisko „TORSAN”).
18. Interpelacje.
19. Wolne wnioski i zapytania
20. Zamknięcie obrad sesji.

11-02-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)