REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszenie: oferta na zakup pojazdu marki Star

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Wójt Gminy Sanok zaprasza do składania ofert na zakup następującego pojazdu marki STAR. Oferty z ceną zakupu należy złożyć do dnia 21 marca 2013 r. do godz.11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Sanoku.

Marka: STAR
Model pojazdu: 1142 CE 12.0t.
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy
Wersja: hakowiec
Samochód specjalny przeznaczony do transportu kontenerów (hakowiec) wyposażony w urządzenie załadowcze typ HS-JANCO z aktualnym badaniem UDT.
Rok produkcji: 1997

Oferty z ceną zakupu należy złożyć do dnia 21 marca 2013 r. do godz.11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sanoku (pok. nr 201) w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Oferta na zakup samochodu STAR-hakowiec ”.

Minimalna cena zakupu- 15 200 zł brutto.

W przypadku złożenia ofert cenowo równorzędnych oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert z ostatecznie proponowaną ceną zakupu.

Pojazd można obejrzeć w  Niebieszczanach w dniach 08 -21 marca 2013 r. w godzinach 8.00-18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem: Bobola Piotr –kom. 667 622 111, który jest pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2013 r. na Sali narad UG Sanok (III piętro, pok. Nr. 302) o godz. 11.30.

Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

źródło: materiały nadesłane

19-03-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook