REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszenie o naborze na kurs „Nordic walking”

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój turystyki i aktywizacja osób 50+ w Zagórzu i Svidniku”, Gmina Zagórz ogłasza nabór mieszkańców Gminy Zagórz (10 kobiet i 5 mężczyzn) celem odbycia ośmiogodzinnego szkolenia (kursu) z zakresu dyscypliny sportowej „Nordic Walking”.

Kurs adresowany jest do osób zameldowanych na stałe na terenie Gminy Zagórz, w przedziale wiekowym „50 +”, które ze względu na swój aktualny status społeczny i zawodowy doświadczają marginalizacji społecznej lub są na nią narażone. Szkolenie odbędzie się w formie jednodniowego treningu prowadzonego przez wykwalifikowanego instruktora. Organizator zapewnia niezbędny sprzęt sportowy (kijki) oraz obsługę cateringową podczas treningu.

W trakcie rekrutacji preferowane będą osoby posiadające status:
bezrobotnego, korzystające ze świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu.

Oferty uczestnictwa zawierające: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania oraz krótkie uzasadnienie swojej kandydatury można składać osobiście w sekretariacie UMiG w Zagórzu lub wysyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Zagórz, 38 – 540 Zagórz, ul. 3 Maja 2, z dopiskiem „Kurs Nordic Walking”. Zgłoszenia można wysyłać także drogą mailową na adres:  jzuba@zagorz.pl .

Zgłoszenia można składać do Urzędu Miasta i Gminy Zagórz w nieprzekraczalnym terminie 21 czerwca 2013 r. do godz. 15.30.  Szczegółowych informacji udziela Jerzy Zuba pod numerem tel. 13 46 220 62 wew. 44.

13-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook