REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszenie o przetargu na zakup pojazdów

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Wójt Gminy Sanok zaprasza do składania ofert na zakup pojazdów.

Marka: MERCEDES-BENZ
Wersja: LA BMA
Model pojazdu: 911
Rok produkcji: 1983
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny ciężarowy
Oferty z ceną zakupu należy złożyć do dnia 18 grudnia 2013r. do godz.10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok ( ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, pok. nr 201) w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Oferta na zakup samochodu MERCEDES-BENZ”
Minimalna cena zakupu- 12 300 zł brutto.
W przypadku złożenia ofert cenowo równorzędnych oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert z ostatecznie proponowaną ceną zakupu.
Pojazd można obejrzeć w miejscowości Kostarowce do dnia 18 grudnia 2013r. W celu obejrzenia pojazdu prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Brodzickim – tel. kom. 692 929 118.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami w celu obejrzenia pojazdu oraz udzielania szczegółowych informacji jest: Jan Winiarz – tel.  01346565-69,  pok.512, ( stały kontakt tel. kom. 607 238 324)
Informacje udzielane będą do dnia 18 grudnia 2013r. w godz. 8.00-15.00.

Nabywca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu zapłaty.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Sanok 2013-12-09


Marka: UAZ
Wersja: FURGON
Model pojazdu: 452
Rok produkcji: 1990
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny pożarniczy, (terenowy)
Oferty z ceną zakupu należy złożyć do dnia 18 grudnia 2013r. do godz.10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok ( ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, pok. nr 201) w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Oferta na zakup samochodu UAZ”
Minimalna cena zakupu- 900 zł brutto.
W przypadku złożenia ofert cenowo równorzędnych oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert z ostatecznie proponowaną ceną zakupu.
Pojazd można obejrzeć w miejscowości Hłomcza do dnia 18 grudnia 2013r. W celu obejrzenia pojazdu prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Szwyd – tel. kom. 661 475 998.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami w celu obejrzenia pojazdu oraz udzielania szczegółowych informacji jest: Jan Winiarz – tel.  01346565-69,  pok.512, ( stały kontakt tel. kom. 607 238 324)
Informacje udzielane będą do dnia 18 grudnia 2013r. w godz. 8.00-15.00.

Nabywca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu zapłaty.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Sanok 2013-12-09

11-12-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook