REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszenie o przetargu w gminie Zagórz

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2013 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:

-Nieruchomość, objęta KS1S/00049965/7, oznaczona numerem działki 2044/7 o pow. 0,1775 ha, położona w miejscowości Poraż. Działka posiada kształt wielokąta nieforemnego. Dojazd do działki dobry- drogą o nawierzchni utwardzonej. Najbliższe otoczenie stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie zagrodowej. Posiada możliwość uzbrojenia.

cena wywoławcza 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
wadium 3 000,00 zł
wysokość min. postąpienia 300,00 zł
Wniesienie wadium w terminie do dnia 27 września 2013 r.
Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.
Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu: www.zagorz.pl.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2, pok. 36, tel. 46-22-062 wew. 67.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:
-Nieruchomość, objęta KS1S/000030516/9, oznaczona numerem działki 370/3 o pow. 0,4292 ha, położona w miejscowości Średnie Wielkie. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, znajduje się na obszarze o ukształtowaniu kaskadowym. Dojazd do działki dobry- drogą o nawierzchni asfaltowej. Najbliższe otoczenie stanowi działka zabudowana budynkiem mieszkalnymi w zabudowie zagrodowej.
cena wywoławcza 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
wadium 4 000,00 zł
wysokość min. postąpienia 400,00 z
Wniesienie wadium w terminie do dnia 27 września 2013 r.
Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bakowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.
Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu: www.zagorz.pl.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2, pok. 36, tel. 46-22-062 wew. 67.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:

-Nieruchomość, objęta KS1S/00065168/8, oznaczona numerem działki 428/1 o pow. 0,1173 ha, położona w miejscowości Zagórz obręb Zasław. Działka posiada kształt prostokątny, jest płaska o lekkim spadku w kierunku zachodnim. Położona około 60 m od skrzyżowania ul. Bieszczadzkiej i ul. Fabrycznej. Dojazd do działki dobry- drogą o nawierzchni utwardzonej. Najbliższe otoczenie stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

cena wywoławcza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
wadium 5 000,00 zł
wysokość min. postąpienia 500,00 zł
Wniesienie wadium w terminie do dnia 27 września 2013 r.
Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bakowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.
Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2, pok. 36, tel. 46-22-062 wew. 67.


18-09-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)