REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszenie przetargu

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Zagórz. Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2013r. o godz. 900 siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Przedmiotem przetargu jest:

– Nieruchomość, objęta KS1S/00065168/8, oznaczona numerem działki 57 o pow. 0,4944 ha, położona w Zagórzu obręb Zasław. Działka gruntowa niezabudowana, posiada kształt wielokąta przypominającego trójkąt. Ukształtowanie działki płaskie. Działka położona na terenach wykorzystywanych rolniczo i rekreacyjnie, z racji swojego położenia w pobliżu ujścia rzeki Osławy do Sanu. Działka obciążona jest służebnością przejścia i przejazdu.

Cena wywoławcza 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Wadium 3 000,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 15 marca 2013 r.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

 

26-02-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook