REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszenie przetargu: przedmiotem przetargu są nieruchomości w miejscowości Zagórz

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz. Przedmiotem przetargu są nieruchomości w miejscowości Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:

– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem działki 3130/7 o pow. 0,1215 ha wraz z ½ udziału w działce nr 3130/8 o pow. 0,0387 ha, położona w miejscowości Zagórz. Działka gruntowa niezabudowana, ukształtowanie terenu z dużym spadkiem w kierunku północno –wschodnim. Kształt działki zbliżony do trapezu. Grunt przeznaczony do zabudowy jednorodzinnej lub mieszkalno- usługowej. Dojazd do działki drogą publiczną (ul. Krucza) oraz działką nr 3130/8 stanowiącą drogę dojazdową.
Istnieje możliwość uzbrojenia we wszystkie media.

cena wywoławcza 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

wadium 6 000,00 zł

wysokość min. postąpienia 600,00 zł

– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem działki 3130/10 o pow. 0,1069 ha wraz z ½ udziału w działce nr 3130/8 o pow. 0,0387 ha, położona w miejscowości Zagórz. Działka gruntowa niezabudowana, ukształtowanie terenu z dużym spadkiem w kierunku północno –wschodnim. Kształt działki nieregularny przypominający romb. Grunt przeznaczony do zabudowy jednorodzinnej lub mieszkalno- usługowej. Dojazd do działki drogą publiczną (ul. Krucza) oraz działką nr 3130/8 stanowiącą drogę dojazdową.
Istnieje możliwość uzbrojenia we wszystkie media.

cena wywoławcza 53 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)

wadium 6 000,00 zł

wysokość min. postąpienia 530,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r.
Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bakowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.
Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Zagórz

07-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook