REKLAMA
REKLAMA

OPOZYCJA: To granat w szambie (FILM)

OPOZYCJA: To granat w szambie (FILM)

LESKO24.PL / PODKARPACIE. Siedmiu radnych Rady Powiatu Leskiego zwróciło się do wojewody Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej o wezwanie Rady Powiatu Leskiego do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Franciszka Krajewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu


Dorota Mękarska

Jeden przewodniczący zrezygnował, a drugiemu opozycja chce wygasić mandat
Na początku kadencji funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Leskiego objął Paweł Sikora. Sprawował ją do grudnia ubiegłego roku, gdy niespodziewanie zrezygnował zarówno z funkcji, jak i z mandatu radnego. Na przewodniczącego Rada Powiatu powołała Franciszka Krajewskiego, który do tej pory był wiceprzewodniczącym.

Jednakże, według wnioskodawców mandat radnego Franciszka Krajewskiego wygasł na skutek uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Rejonowego w Lesku z dnia 24.04.2012 r., warunkowo umarzającego postępowanie dotyczące przestępstwa z art. 271 KK, czyli poświadczenia nieprawdy.

Pragniemy w tym miejscu nadmienić, że na sesji Rady Powiatu Leskiego, która odbyła się w dniu 31.10.2012 r. zwróciliśmy się do przewodniczącego Rady Powiatu Leskiego z pisemnym wnioskiem dotyczącym wyjaśnienia sprawy radnego Franciszka Krajewskiego. Po upływie ponad miesięcznego okresu, na sesji Rady Powiatu Leskiego, która odbyła się  w dniu 4.12.2012 r. przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Paweł Sikora poinformował nas, iż w przedmiotowej sprawie nie podjął żadnych czynności. Równocześnie złożył swój mandat radnego, a uchwałę w sprawie jego wygaszenia podjęła na tej sesji Rada Powiatu Leskiego. W wyniku tego faktu, obowiązki przewodniczącego Rady Powiatu Leskiego przejął jej wiceprzewodniczący Franciszek Krajewski, którego mandat w świetle przytoczonych powyżej okoliczności wygasł – piszą we wniosku radni.

Opozycja wystąpiła do wojewody, który sprawuje nadzór prawny nad samorządami, gdyż obawia się, że Rada Powiatu Leskiego nie będzie chciała zmierzyć się z tym problemem.

– Przemawiają za tym nieoficjalnie przytaczane argumenty, które sprowadzają się do tego, iż wejście w życie Kodeksu wyborczego spowodowało, iż osoby wobec których w trakcie kadencji rady powiatu 2010 – 2014, sąd warunkowo umorzył postępowanie prowadzone z urzędu za przestępstwo popełnione umyślne, nie tracą swojego mandatu. Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, iż taka interpretacja stoi w skrajnej sprzeczności z jednoznaczną linią orzecznictwa sądów w tej kwestii – uważają radni opozycyjni.

Wnioskodawcy powołują się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29.06.2012 r. sygn. II OSK 1363/12, którego uzasadnienie, według nich, nie pozostawia najmniejszych nawet wątpliwości interpretacyjnych.

Nie ma uchwały mandat nadal istnieje
Idąc za ciosem radni opozycyjni wystąpili również o wydanie opinii w sprawie prawomocności uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu Leskiego stosunkiem głosów 8 „za”, 7 „przeciw”, w których udział brał z głosem decydującym Franciszek Krajewski w okresie, w którym jego mandat, według wnioskodawców,  wygasł oraz opinii dotyczącej prawomocności obrad sesji Rady Powiatu Leskiego zwołanej na dzień 28.12.2012   r., której Krajewski przewodniczył  jako wiceprzewodniczący.

Wojewoda w odpowiedzi poinformowała radnych, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2008 roku brak uchwały o wygaśnięciu mandatu powoduje, że  ten mandat nadal istnieje.

Dlatego podjęte uchwały, o których pisali wnioskodawcy, jak i obrady sesji, są zgodne z prawem. Nie mniej jednak, jak wykłada wojewoda, wygaśnięcie mandatu radnego następuje min. na wskutek utraty prawa wybieralności. Prawa wybieralności nie mają natomiast osoby, wobec których wydano min. wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. W przypadku potwierdzenia tej informacji rada zobowiązana jest podjąć uchwałę wygaszającą mandat radnego.

Pat w Radzie Powiatu Leskiego
Na sesji Rady Powiatu Leskiego, która odbyła się 29 stycznia br. w programie był wybór wiceprzewodniczącego, w związku z objęciem przez Franciszka Krajewskiego funkcji przewodniczącego. Starosta Marek Pańko, który jest również radnym, zaproponował kandydaturę Tadeusza Franczyka.

Jednakże stosunek głosów 7 „za” i 7 „przeciw” uniemożliwił dokonanie wyboru. Prezydium Rady Powiatu Leskiego jest, więc nadal jednoosobowe. Można jednak domniemywać,że przy obecności wszystkich radnych ten wybór zostanie dokonany, gdyż koalicja może liczyć na 8 głosów.

Natomiast Franciszek Krajewski poinformował radnych, że napisał odpowiedź do wojewody, za której pośrednictwem radni ją otrzymają. Sam jednak nie przedstawił żadnych wyjaśnień.

Więcej w materiale filmowym.

Źródło : www.Lesko24.pl

30-01-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)