REKLAMA
REKLAMA

Osadzeni z Zakładu Karnego wzieli udział w sprzątaniu świata (ZDJĘCIA)

BIESZCZADY / PODKARPACIE. Zakład Karny w Łupkowie wraz z podległym Oddziałem Zewnętrznym w Łupkowie po raz kolejny skierował skazanych do udziału w corocznej, tym razem XX już, polskiej edycji ogólnoświatowej akcji pn. „Sprzątanie Świata – Clean Up the Word”

Akcja została poprzedzona w obydwu jednostkach wykładami dla skazanych z udziałem pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach stałej współpracy z zakresu edukacji ekologicznej. Tematem ostatnich spotkań była zbliżająca się polska edycja ogólnoświatowej akcji pn. „Clean Up the Word”. Hasłem tegorocznej edycji Sprzątania Świat było zawołanie „Odkrywamy czystą Polskę”. Tym razem akcja miała na celu zachęcenie polskiego społeczeństwa do zorganizowania lokalnych działań w zakresie edukacji nt. postępowania z odpadami. W trakcie trwania pogadanek goście zaopatrzyli więźniów w wiedzę nt. działań ograniczających powstawanie odpadów poprzez selektywną ich zbiórkę i recykling oraz o sposobach usuwania dzikich wysypisk śmieci. Wykładowcy zaprezentowali też osadzonym film, ukazujący dużą szkodliwość dla środowiska, wynikającą z ogrzewania domów poprzez spalanie odpadów, w szczególności wykonanych z tworzyw sztucznych, np. butelek typu PET. Następnie skazani, zaopatrzeni w szeroką wiedzę w tej dziedzinie zostali przez Służbę Więzienną skierowani do sprzątania ciągów i szlaków komunikacyjnych na rzecz sołectw, w których odbywają karę pozbawienia wolności. Porządkowali również rowy melioracyjne wzdłuż dróg wylotowych z Łupkowa i Moszczańca oraz leśne szlaki turystyczne  w okolicach ww. miejscowości. Zebrali łącznie dziewiętnaście 60-cio litrowych oraz jedenaście 120-to litrowych worków śmieci. Akcję zorganizowano we współpracy z inspektorem ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Rady Gminy w Komańczy, który nieodpłatnie zaopatrzył jednostkę w worki foliowe oraz ochronne rękawice lateksowe, a po zakończeniu akcji zapewnił odbiór śmieci i przewiezienie ich na wysypisko.

Nadmienić należy, iż tutejsza jednostka popularyzuje oświatę ekologiczną wśród więźniów w ramach realizowanego przez wychowawców programu resocjalizacyjnego pn. „Żyj w zgodzie z przyrodą”. Kształtuje on pełny obraz relacji między człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą, ukazuje zależności człowieka od środowiska oraz uczy skazanych odpowiedzialności za zmiany, dokonywane w środowisku przyrodniczym. Podstawowym celem edukacyjnym ww. programu jest kształtowanie świadomości ekologicznej skazanych poprzez podnoszenie kultury obcowania z przyrodą, dostrzeganie piękna otaczającego środowiska, a także poczucia odpowiedzialności za jego stan.

źródło: ZK w Łupkowie

23-09-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)