REKLAMA
REKLAMA

Ostateczne głosowanie nad poprawką dotyczącą wpisania Via Carpathia do sieci bazowej

PODKARPACIE. Dziś, w Parlamencie Europejskim o godzinie 12:00 odbędzie się głosowanie w sprawie kluczowego dla Polski Wschodniej sprawozdania w sprawie wytycznych dotyczących rozwoju Trans-Europejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Jednym ze szlaków korytarzy transportowych ma być „Via Carpathia”, czyli międzynarodowa droga wzdłuż granicy wschodniej UE w kierunku Azji, krzyżująca się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji.

Elżbieta Łukacijewska wraz z Silvia Adriana Ticau rumuńską europosłanką, wiceprzewodniczącą Komisji Transportu zebrały ponad 120 podpisów pod poprawką, która wpisuje Via Carpathia do sieci bazowej na całym jej przebiegu. W trakcie swojego wczorajszego wystąpienia na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, Poseł Elżbieta Łukacijewska po raz ostatni przed dzisiejszym głosowaniem zaapelowała do zgromadzonych europosłów:

Możliwość szybkiego przemieszczania się ludzi, towarów i usług a także dostępność transportowa podnosi atrakcyjność gospodarczą i konkurencyjność regionu. Dlatego też, tak ważne jest aby kraje Unii Europejskiej, zwłaszcza te które maja zapóźnienia rozwojowe, mogły jak najszybciej zrealizować inwestycje infrastrukturalne będące jednocześnie ważnymi korytarzami transportowymi Unii Europejskiej. Rozbudowa dróg i lepsza komunikacja międzyregionalna wyraźnie wpływa na zmniejszenie bezrobocia na tych obszarach oraz przyczynia się do zmniejszenia różnic społeczno – ekonomicznych. Dlatego dzisiaj zwracam się do europosłów, przedstawicieli wszystkich grup politycznych o poparcie mojej poprawki dotyczącej włączenia szlaku drogowego Via Carpathia do sieci bazowej na całym jej przebiegu, którą poparło 120 europosłów. Z tego miejsca chciałabym im gorąco podziękować w imieniu własnym, mieszkańców mojego regionu Podkarpacia, a także w imieniu milinów ludzi dla których realizacja tej inwestycji jest nadzieją i szansą.

Przypominamy, że drogi wpisane do sieci bazowej będą realizowane do 2030 roku, a do sieci uzupełniającej do 2050 roku. Długość polskiego odcinka „Via Carpathia” to 683 km. Koszt budowy oszacowano na 35 mld zł. Projekt zakłada połączenie już istniejących tras, z rozbudową tych odcinków, które wymagają dostosowania ich do standardów drogi międzynarodowej. Na terenie Polski Via Carpathia przebiegać będzie trasą S-19 od Barwinka po Białystok i trasą S-8 do granicy z Litwą. Szacuje się, że budowa 161 km podkarpackiego odcinka ma pochłonąć 15 miliardów złotych. Korzyści, jakie może przynieść budowa trasy są ogromne.

Nie ukrywam, że walka o tą poprawkę jest niezwykle trudna a jej finał może być bardzo różny, ale musimy walczyć. Musimy walczyć o to aby głos Polski i Podkarpacia był słyszalny w całej Europie i traktowany z odpowiednia uwagą i zrozumieniem – mówi stanowczo Elżbieta Łukacijewska.

Poniżej znajduje się link do wczorajszego wystąpienia Elżbiety Łukacijewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego na sesji plenarnej PE.
http://www.youtube.com/watch?v=NKMPy9IcOow&feature=youtu.be

19-11-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook