REKLAMA
REKLAMA

Oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w sprawie unijnych dotacji

RZESZÓW/ PODKARPACIE. W związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi zwrotu przesłanego do certyfikacji poświadczenia wydatków z RPO WP za grudzień 2012 pragniemy wyjaśnić, że pismo KE  jest elementem procedury weryfikacji przesyłanych do KE poświadczeń w ramach postępowania certyfikacyjnego.

Komisja Europejska w piśmie z dnia 14 marca 2013 r. ponowiła swoją rekomendację (tak jak w piśmie z dnia 26 lutego 2013 r.), aby nie certyfikować wydatków w ramach RPO WP, w zakresie tych projektów, których dotyczy śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie.

Poinformowała również, iż zwróci obecnie weryfikowany wniosek o płatność obejmujący wydatki za miesiąc grudzień 2012 r., jednocześnie zastrzegając, iż jeżeli informacje na temat projektów objętych dochodzeniem (tj. potencjalnie dotkniętych nieprawidłowościami) będą dostępne, należy wyłączyć wszelkie wydatki związane z tymi projektami i ponownie przesłać poprawiony dokument.

Komisja Europejska podniosła również, iż w związku z tym, że obecnie brak jest szczegółowych informacji o tego rodzaju projektach, sankcja w postaci wstrzymania płatności dla całego Programu byłaby nieproporcjonalna i szkodliwa dla rozwoju regionu. Poprosiła również o przekazywanie informacji w tej sprawie, jak tylko Instytucja Zarządzająca je otrzyma.

Należy zaznaczyć, że płatności na realizację projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 są realizowane na bieżąco i w samym tylko miesiącu marcu zostały przekazane beneficjentom w wysokości 43 mln zł.

Zarząd Województwa mimo trzykrotnych prób uzyskania od prokuratury odpowiedzi, na pytanie, czy postępowanie dotyczy projektów finansowanych z RPO – nie uzyskał wiedzy o badanych projektach. Nasza wiedza w tej materii ogranicza się tylko do doniesień prasowych. Na tej podstawie trudno sformułować odpowiedź, która satysfakcjonowałaby Komisję Europejską.
W dniu 5 marca wystąpiłem do szefa Wydziału zajmującego się Polską pana Patricka Amblarda z propozycją spotkania i wyjaśnienia wszystkich możliwych wątpliwości. Ta oferta została przyjęta i spotkanie będzie możliwe w momencie, w którym będziemy posiadać informacje o tym, czy postępowanie dotyczy projektów finansowanych z udziałem środków unijnych albo o konkretnych projektach objętych postępowaniem prokuratorskim.
Pozostajemy w przekonaniu, że prowadzone postępowanie nie wykaże uchybień w procedurach przyznawania dotacji z RPO.

Rzecznik Prasowy
Wiesław Bek

20-03-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)