REKLAMA
REKLAMA

OTRZYMALIŚMY: List otwarty do mieszkańców powiatu sanockiego

Mieszkańcy ziemi sanockiej!

Społeczny Komitet Poparcia Budowy Obwodnicy Miasta Sanoka z nieukrywaną radością przyjął doniesienia prasowe na temat możliwości powstania obwodnicy Sanoka. Tak potrzebna dla miasta inwestycja nabiera realnego kształtu.

Oczywiście, jest jeszcze dużo do zrobienia, wiele warunków musi zostać spełnionych. Samo wpisanie obwodnicy Sanoka do słynnego załącznika nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 jeszcze nie oznacza, że obwodnica miasta powstanie.

Przecież w roku wyborczym 2010 znajdowała się już na liście zadań przeznaczonych do realizacji w perspektywie lat 2011-2015, a rok później jednym pociągnięciem została wykreślona. Pretekstem stał się rzekomy brak funduszy, choć równocześnie szerokim strumieniem płynęły pieniądze na autostrady, których koszt budowy wielokrotnie przewyższał podobne inwestycje w krajach Europy Zachodniej, nie wspominając o ekranach akustycznych stawianych w szczerym polu.

Burmistrz Miasta Sanoka wielokrotnie kierował pisma do różnych instytucji w sprawie obwodnicy. Niestety nie odniosły one pożądanego skutku. Rada Miasta Sanoka skierowała dwa apele w tej sprawie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – na oba pisma otrzymała podobne w tonie, wykrętne odpowiedzi.

Widząc bezradność władz samorządowych w tej kwestii, powołaliśmy Społeczny Komitet Poparcia Budowy Obwodnicy Miasta Sanoka. Wysłaliśmy wiele pism z prośbą o wsparcie do znaczących polityków naszego regionu: senatorów, posłów, europosłów, do wszystkich lokalnych samorządów: Miasta i Gminy Zagórz, Gminy Komańcza, Gminy Sanok, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Bukowsko, Gminy Tyrawa Wołoska, a przede wszystkim do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Otrzymaliśmy liczne listy popierające nasze działania. Posłowie i senatorowie kierowali zapytania i interpelacje w sprawie budowy obwodnicy Sanoka. Słowa podziękowania należą się także Radzie Miasta i Gminy Zagórz oraz Radzie Gminy Komańcza, które również wystosowały apele, prosząc o przywrócenie finansowania tej kluczowej dla powiatu sanockiego inwestycji. Sejmik Województwa Podkarpackiego z kolei uznał ją za priorytetową dla regionu.

Te wszystkie działania należy uznać za bardzo ważne, jednak najważniejsza była wola mieszkańców naszego miasta oraz turystów, wyrażona w formie podpisu poparcia pod apelem w sprawie budowy obwodnicy Sanoka. Dzięki poświęceniu i pracy nie tylko członków naszego komitetu, ale i innych zaangażowanych osób uzbieraliśmy 2340 podpisów.

Listy z podpisami przesłaliśmy do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w lipcu br. Proszę sobie wyobrazić naszą radość, kiedy już w sierpniu dowiedzieliśmy się o projekcie załącznika nr 6 do Programu Budowy Dróg i Autostrad, w którym pojawiła się obwodnica Sanoka.

Wspomniany załącznik nr 6 został wprawdzie został przyjęty przez Radę Ministrów, jednak nasz optymizm nadal jest umiarkowany. Ostatnia sesja Rady Miasta również ostudziła nasz entuzjazm, bowiem Rada Miasta na wniosek burmistrza jednogłośnie przyjęła uchwałę, mocą której miasto zobowiązuje się do wydatkowania niebagatelnej sumy 25 mln na inwestycje towarzyszące budowie obwodnicy Sanoka.

Trudno nie stawiać sobie pytania, czy nie jest to zobowiązanie ponad siły miasta, zwłaszcza w świetle doniesień na temat obecnego stanu kasy miasta? Tym bardziej, że mieszkańcy czekają na realizację innych wielkich przedsięwzięć, jak choćby budowa nowoczesnych basenów.

Nie możemy zatem uznać, że nasz cel został osiągnięty i nie rozwiązujemy jeszcze naszego komitetu. Czekamy na rok 2015, kiedy to pierwsze prace przy budowie obwodnicy powinny zostać rozpoczęte. Do tego czasu z uwagą będziemy śledzić wszelkie doniesienia w sprawie tej inwestycji i podejmiemy odpowiednie działania, gdyby powtórnie pod jakimkolwiek pretekstem chciano się z niej wycofać.

Przewodniczący Społecznego Komitetu

Poparcia Budowy Obwodnicy Miasta Sanoka

Andrzej Chrobak

06-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)