REKLAMA
REKLAMA

Młodzi PiS przeciwko promowaniu ideologii gender z pieniędzy UE

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym, który określi w naszym województwie sposób wydatkowania funduszy europejskich w latach 2014-2020 Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości wystosowało do Marszałka Województwa Podkarpackiego list w którym apeluje o zwracanie szczególnej uwagi, czy podczas wydatkowania środków europejskich nie wspiera się projektów promujących ideologię gender.

– Promowanie w życiu publicznym ideologii gender uważamy za niezwykle szkodliwe. Uznając bowiem że płeć to przede wszystkim sztuczna konstrukcja społeczna, ideologia ta narzuca absurdalne modele wychowania i w konsekwencji prowadzi do niszczenia rodziny, małżeństwa, macierzyństwa i ojcostwa – wskazuje Marcin Fijołek Przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.

Obawy młodych z PiS wzbudził list otrzymany i upubliczniony przez prof. Ryszard Legutko od komisarza Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji László Andora w którym komisarz stwierdził, że „Ramy prawne europejskich funduszy 2014–2020 koncentrują się na równouprawnieniu płci oraz strategii uwzględniania aspektu płci bardziej niż w poprzednich okresach finansowania”.

Jak podkreślił Sekretarz Okręgu PiS Mateusz Kutrzeba, komisarz László jasno zakomunikował, że nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do zagwarantowania, że równość kobiet i mężczyzn oraz perspektywa płci będą brane pod uwagę i akcentowane w trakcie przygotowania, realizacji, monitorowania i oceny programów.

W podobnym tonie wypowiedziała się również Minister Bieńkowska, która stwierdziła, że „beneficjenci funduszy unijnych w realizowanych przez siebie projektach będą zobowiązani do zapewnienia rozwiązań zapobiegających jakiejkolwiek dyskryminacji lub promujących równe traktowanie wszystkich uczestników projektów – bez względu na posiadane przez nich cechy społeczno-kulturowe”.

– Uzależnienie środków w ramach RPO od finansowania projektów mieszczących się w ramach gender jest skandaliczne. Wierzę, że władze naszego województwa nie ulegną nowym trendom w myśleniu o płci i seksualności człowieka i odważnie przeciwstawią się promowaniu ich przy wydatkowaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej – stwierdził Marcin Fijołek.

20-12-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)