REKLAMA
REKLAMA

Podkarpaccy decydenci włączyli się do walki o zachowanie linii kolejowej Zagórz-Łupków

RZESZÓW / PODKARPACIE. 3 czerwca w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie odbyło się spotkanie, podczas którego na ręce Elżbiety Łukacijewskiej, poseł do PE przekazano 3033 podpisy osób, wspierających apel w sprawie zachowania linii kolejowej Zagórz – Łupków oraz wznowienia przewozów pasażerskich szynobusem na trasie Sanok – Komańcza.

W spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” udział wzięli: Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego; Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego; Mieczysław Borowiec, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz Jan Szczepański, przewodniczący KZ NSZZ Solidarność.

Ponadto, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Społecznego Komitetu Obrony Kolei w Zagórzu, samorządowcy z terenów, przez które przebiegają linie Zagórz – Łupków oraz Zagórz Krościenko oraz pracownicy kolei.

Na ręce Pani Poseł zostały przekazane 3033 podpisy osób, wspierających apel w sprawie zachowania linii kolejowej Zagórz – Łupków oraz wznowienia przewozów pasażerskich szynobusem na trasie Sanok – Komańcza.

W treści apelu wystosowanego przez Społeczny Komitet Obrony Kolei w Zagórzu możemy przeczytać:

„My niżej podpisani Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej wyrażamy swój kategoryczny sprzeciw wobec planów likwidacji linii kolejowej Zagórz – Łupków. Lista argumentów przemawiających za koniecznością zachowania tego szlaku komunikacyjnego jest bardzo długa. Abstrahując od względów historycznych i strategicznych przywołany powyżej postulat ma związek z gigantycznymi utrudnieniami komunikacyjnymi wynikającymi z remontu drogi wojewódzkiej Zagórz – Komańcza. W kontekście tej inwestycji rodzi się potrzeba wznowienia osobowych połączeń kolejowych na trasie Sanok – Komańcza.”

Elżbieta Łukacijewska ze swojej strony zadeklarowała gotowość do dalszej merytorycznej współpracy oraz osobistego zaangażowania na rzecz uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Sanok – Komańcza, przede wszystkim ze względu na fatalny stan nawierzchni oraz prowadzone prace remontowe na trasie Zagórz – Komańcza. Jednocześnie pani poseł zwróciła się do marszałka województwa podkarpackiego z prośbą o przyjrzenie się organizacji pracy na wyżej wymienionym odcinku drogi.

Elżbieta Łukacijewska podkreśliła również, iż trwające od wielu lat problemy związane z funkcjonowaniem linii 108 oraz linii 107 wymagają zastosowania długofalowych rozwiązań i nie mogą być rozpatrywane przez pryzmat doraźnych działań pojawiających się w sytuacjach kryzysowych.

Dotychczas już kilkakrotnie, w pismach skierowanych do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Remigiusza Paszkiewicza, zwracałam się z prośbą o odstąpienie od decyzji Zarządu Spółki o wyłączeniu z eksploatacji przedmiotowych tras oraz o jak najszybsze uruchomienie środków finansowych na ich remont Zwróciłam również uwagę Zarządu Województwa Podkarpackiego na możliwość uwzględnienia problemu finansowania modernizacji tych tras, w pracach nad Programem Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej. Zapewniono mnie, iż propozycja zapisów dotyczących ujęcia w PO PW 2014-2020 inwestycji kolejowych, została sformułowana w ostatnich uwagach do projektu tego Programu, opracowanych przez Departament Strategii i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim, które zostały przesłane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – informuje poseł Łukacijewska.

Po spotkaniu poseł Elżbieta Łukacijewska skierowała do Marszałka Województwa Podkarpackiego oficjalne pismo, zwracając się z prośbą o podjęcia starań na rzecz wznowienia przewozów pasażerskich szynobusem na trasie Sanok – Komańcza, deklarując jednocześnie pełne zaangażowanie w działania podejmowane na rzecz odstąpienia przez Zarząd Spółki PLK SA od wyłączenia z eksploatacji linii 107 Zagórz – Łupków oraz linii 108 Nowy Zagórz – Krościenko.

źródło: materiały nadesłane

05-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)