REKLAMA
REKLAMA

Podkarpaccy decydenci włączyli się do walki o zachowanie linii kolejowej Zagórz-Łupków

RZESZÓW / PODKARPACIE. 3 czerwca w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie odbyło się spotkanie, podczas którego na ręce Elżbiety Łukacijewskiej, poseł do PE przekazano 3033 podpisy osób, wspierających apel w sprawie zachowania linii kolejowej Zagórz – Łupków oraz wznowienia przewozów pasażerskich szynobusem na trasie Sanok – Komańcza.

W spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” udział wzięli: Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego; Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego; Mieczysław Borowiec, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz Jan Szczepański, przewodniczący KZ NSZZ Solidarność.

Ponadto, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Społecznego Komitetu Obrony Kolei w Zagórzu, samorządowcy z terenów, przez które przebiegają linie Zagórz – Łupków oraz Zagórz Krościenko oraz pracownicy kolei.

Na ręce Pani Poseł zostały przekazane 3033 podpisy osób, wspierających apel w sprawie zachowania linii kolejowej Zagórz – Łupków oraz wznowienia przewozów pasażerskich szynobusem na trasie Sanok – Komańcza.

W treści apelu wystosowanego przez Społeczny Komitet Obrony Kolei w Zagórzu możemy przeczytać:

„My niżej podpisani Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej wyrażamy swój kategoryczny sprzeciw wobec planów likwidacji linii kolejowej Zagórz – Łupków. Lista argumentów przemawiających za koniecznością zachowania tego szlaku komunikacyjnego jest bardzo długa. Abstrahując od względów historycznych i strategicznych przywołany powyżej postulat ma związek z gigantycznymi utrudnieniami komunikacyjnymi wynikającymi z remontu drogi wojewódzkiej Zagórz – Komańcza. W kontekście tej inwestycji rodzi się potrzeba wznowienia osobowych połączeń kolejowych na trasie Sanok – Komańcza.”

Elżbieta Łukacijewska ze swojej strony zadeklarowała gotowość do dalszej merytorycznej współpracy oraz osobistego zaangażowania na rzecz uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Sanok – Komańcza, przede wszystkim ze względu na fatalny stan nawierzchni oraz prowadzone prace remontowe na trasie Zagórz – Komańcza. Jednocześnie pani poseł zwróciła się do marszałka województwa podkarpackiego z prośbą o przyjrzenie się organizacji pracy na wyżej wymienionym odcinku drogi.

Elżbieta Łukacijewska podkreśliła również, iż trwające od wielu lat problemy związane z funkcjonowaniem linii 108 oraz linii 107 wymagają zastosowania długofalowych rozwiązań i nie mogą być rozpatrywane przez pryzmat doraźnych działań pojawiających się w sytuacjach kryzysowych.

Dotychczas już kilkakrotnie, w pismach skierowanych do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Remigiusza Paszkiewicza, zwracałam się z prośbą o odstąpienie od decyzji Zarządu Spółki o wyłączeniu z eksploatacji przedmiotowych tras oraz o jak najszybsze uruchomienie środków finansowych na ich remont Zwróciłam również uwagę Zarządu Województwa Podkarpackiego na możliwość uwzględnienia problemu finansowania modernizacji tych tras, w pracach nad Programem Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej. Zapewniono mnie, iż propozycja zapisów dotyczących ujęcia w PO PW 2014-2020 inwestycji kolejowych, została sformułowana w ostatnich uwagach do projektu tego Programu, opracowanych przez Departament Strategii i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim, które zostały przesłane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – informuje poseł Łukacijewska.

Po spotkaniu poseł Elżbieta Łukacijewska skierowała do Marszałka Województwa Podkarpackiego oficjalne pismo, zwracając się z prośbą o podjęcia starań na rzecz wznowienia przewozów pasażerskich szynobusem na trasie Sanok – Komańcza, deklarując jednocześnie pełne zaangażowanie w działania podejmowane na rzecz odstąpienia przez Zarząd Spółki PLK SA od wyłączenia z eksploatacji linii 107 Zagórz – Łupków oraz linii 108 Nowy Zagórz – Krościenko.

źródło: materiały nadesłane

05-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)