REKLAMA
REKLAMA

Podkarpacie rozwinie biogospodarkę

PODKARPACIE. Podkarpacie charakteryzuje się dobrymi zasobami do produkcji odnawialnych źródeł energii, szczególnie w zakresie biomasy leśnej i rolniczej. Potencjał naszego regionu w produkcji biomasy jest bardzo duży ze względu na rolniczy charakter województwa.

Spora część Podkarpacia ma warunki klimatyczno-glebowe sprzyjające produkcji rzepaku (72 % z 540 tys. ha jest w klasach bonitacyjnych 1 – 4 i nadaje się do uprawy rzepaku). Dzięki istniejącej sieci odbioru rozwiniętej również na skutek programu realizowanego przez Samorząd Województwa istnieje możliwość kontraktacji rzepaku w kilku punktach na terenie regionu. Niemal 60 % ludności województwa mieszka na wsi, co oznacza również ogromny potencjał ludzki na terenie Podkarpacia.

Jest to niezwykle ważne, bo konkurencję rynkową wygrywają dzisiaj te regiony, które w większym stopniu wprowadzają w życie innowacyjne i ekoinnowacyjne rozwiązania w aspekcie wszystkich dziedzin życia, również biogospodarki.

W Strategii EUROPA 2020 problem dotyczący zbudowania biogospodarki jest jednym z kluczowych. W dokumencie będącym rezultatem prac wykonanych w ramach Siódmego Programu Ramowego, projekt BECOTEPS – Bio-economy Technology Platforms 40  biogospodarkę podzielono na trzy podstawowe działy: produkcję żywności, produkcję nieżywnościową oraz produkcję biomasy.

„Biogospodarka odnosi się do zrównoważonej produkcji i przekształcania biomasy w zakresie produkcji żywności, kształtowania zdrowia, produkcji błonnika oraz wielu produktów przemysłowych i energetycznych” czytamy w dokumencie.

Z punktu widzenia Podkarpacia i jego mieszkańców istotnym jest fakt, że sprawozdawcą w Komisji Rozwoju Regionalnego PE została Elżbieta Łukacijewska – europoseł z naszego regionu. To ona przygotuje opinię w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego. Wniosek dotyczy wdrożenia wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego. Ma ona znacznie pobudzić inwestycje publiczne i prywatne w zakresie badań naukowych i innowacji, a tym samym zwiększyć konkurencyjność europejskiej biogospodarki oraz generować zatrudnienie na obszarach wiejskich.

Tworzenie projektów sprawozdań i opinii to najważniejszy element pracy Posłów do Parlamentu Europejskiego. Są one podstawą do zatwierdzenia we właściwej komisji parlamentarnej i stają się przedmiotem głosowania na sesji plenarnej. Po ich zatwierdzeniu przez wymaganą większość głosów, są one publikowane, przekazywane zainteresowanym stronom (Komisji Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej) oraz stają się oficjalnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym w Unii Europejskiej.

Zadaniem Elżbiety Łukacijewskiej jest zbieranie wszystkich uwag, zarówno pozytywnych jak i negatywnych i na ich podstawie poprawienie sprawozdania. Oznacza to, że wyznaczając to zadanie polskiej europosłance, PE widzi dużą rolę naszego kraju w ostatecznej treści rozporządzenia.


Warto dodać, że Podkarpacie już wykorzystuje bioenergię do produkcji np.: energii. W Stalowej Woli powstaje największy w Polsce blok energetyczny na biomasę w miejscowej elektrociepłowni. W planach jest budowa kolejnego. Podobna spalarnia znajduje się również w Krośnie.

17-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)