REKLAMA
REKLAMA

POWIAT SANOCKI: Powodów do dumy brak! Wyniki egzaminów zawodowych (ZESTAWIENIE)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Na przestrzeni ostatnich tygodni w Powiecie Sanockim trwa dyskusja na temat stanu oświaty. Specjalnie powołana komisja dokonuje ocen poszczególnych placówek pod wszelakimi względami. Dziś prezentujemy wyniki, jakie uczniowie sanockich szkół ponadgimnazjalnych osiągnęli w egzaminie zawodowym.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w dwóch etapach:
– etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
– etapu praktycznego.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z etapu pisemnego:
– z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
– z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami osiągniętymi przez uczniów poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych z miasta Sanoka.

Każde zestawienie zawiera jedną szkołę i profile kształcenia, jakie w niej są realizowane. Ponadto uwzględniliśmy w nim typ szkoły (technikum lub szkołę zawodową) oraz ilość osób, które przystąpiły do egzaminu zawodowego. Kolejna kolumna to statystyka osób, które otrzymały dyplom. Dwie ostatnie kolumny to procentowe zestawienie osób, które zdały egzamin zawodowy w danej placówce oświatowej i na terenie województwa podkarpackiego. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku zawodu elektryka w skali województwa zdało 20% przystępujących, natomiast wynik 36%, jaki osiągnął Zespół Szkół nr 3 w Sanoku, należy traktować jako jeden z najwyższych. Dla porównania technikiem usług fryzjerskich zostaje 85% osób przystępujących do egzaminu w województwie podkarpackim. Wynik 88% osiągnięty przez uczniów Zespołu Szkół nr 5 przewyższa wskaźnik w województwie.

Jednak, należy zastanowić się dlaczego nie wszyscy absolwenci techników oraz szkół zawodowych przystępują do egzaminu zawodowego.

 

źródło: OKE KRAKÓW / CKE

03-01-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)