REKLAMA
REKLAMA

AKTUALIZACJA: Przetarg na odbiór śmieci unieważniony

SANOK / PODKARPACIE. Wczoraj Urząd Miasta Sanoka opublikował zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta. Publikujemy uzasadnienie.

Unieważnienia wyniku przetargu dokonano ze względu na uchybienia, które stanowią rażące naruszenie przepisów, uniemożliwiających zawarcie ważnej umowy.

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU. ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA W SANOKU

Komisja przetargowa unieważniła przetarg na świadczenie „Usługi związanej z odbiorem odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Miasta Sanoka” w oparciu o art. 93 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (cyt. „Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”).

W toku postępowania stwierdziliśmy uchybienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które w naszej ocenie mogłyby skutkować wadami w przyszłej umowie między Miastem i Wykonawcą, a w konsekwencji stratami. Uchybienia polegały głównie na niedostatecznym doprecyzowaniu wymaganych prawem dokumentów, a także parametrów zamówienia, co mogłoby skutkować niemożliwością obiektywnego porównania złożonych ofert.

Materia związana z wejściem w życie nowego systemu gospodarki odpadami jest płynna. Od czasu, gdy rozpoczęliśmy prace przy przygotowaniu systemu, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniła się już 3 razy, a wszystkie rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące tych spraw zostały wydane z opóźnieniem, co powoduje chaos nie tylko w Sanoku, ale i na terenie całego kraju.

Przerzucenie przez Ministra Środowiska odpowiedzialności za zaistniałą sytuację tylko na samorządy jest przykładem nierównego traktowania podmiotów władzy publicznej. To Parlament i Rada Ministrów odpowiadają za obecny chaos, który w głównej mierze jest wynikiem niestabilnego i wadliwego prawa.

Pełne uzasadnienie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

06-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)