REKLAMA
REKLAMA

Przetarg na sprzedaż autobusów marki AUTOSAN H9-35

SANOK / PODKARPACIE. Zarząd Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 ogłasza II przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusów marki AUTOSAN H9-35.

1. Nr rej. RSA-M986, rok prod. 1987, odbudowa nadwozia wraz z wyposażeniem wykonana w 2004r.
Cena wywoławcza wynosi 12000,00zł (netto), co stanowi 2/3 ceny wywoławczej z I przetargu ofertowego.

 

 

 

 

2. Nr rej. RSA-N063, rok prod. 1988, odbudowa nadwozia wraz z wyposażeniem wykonana w 2005r.
Cena wywoławcza wynosi 12000,00zł (netto), co stanowi 2/3 ceny wywoławczej z I przetargu ofertowego.

 

 

 

 

3. Nr rej. RSA-N079, rok prod. 1994, odbudowa nadwozia wraz z wyposażeniem wykonana w 2005r.
Cena wywoławcza wynosi 13333,33zł (netto), co stanowi 2/3 ceny wywoławczej z I przetargu ofertowego.

 

 

 

 

4. Nr rej. RSA-N135, rok prod. 1994, odbudowa nadwozia wraz z wyposażeniem wykonana w 2004r.
Cena wywoławcza wynosi 13333,33zł (netto), co stanowi 2/3 ceny wywoławczej z I przetargu ofertowego.

 

 

 

 

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) Złożenie oferty w terminie do 21.05.2013r do godz. 1200 w sekretariacie przedsiębiorstwa. Oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę oferenta
– adres siedziby oferenta
– numer PESEL i NIP oferenta
– datę sporządzenia oferty
– oferowaną cenę
b)     Otwarcie ofert nastąpi 21.05.2013r o godz. 1215 w sali konferencyjnej przedsiębiorstwa
6.   Pozostałe informacje
a)    W/w autobusy można oglądać codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 700 do 1430 na
parkingu przy Zakładzie Obsługi Technicznej ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.
b) W/w autobusy posiadają ważne badania techniczne.
c) Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i nie niższą od ceny wywoławczej.
d) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
e) Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
f) Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
g) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia do dnia 28.05. 2013r .
h) Po upływie w/w terminu wygasają prawa i obowiązki stron wynikające z postępowania przetargowego.
i) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w kasie przedsiębiorstwa lub wpłynięciu należności na wskazane konto.
j) Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Dział Techniki i Rozwoju Pan Jan Denko tel. 788947287
k) Nabywca zobowiązuje się wypowiedzieć polisę OC dotychczasowego właściciela w ciągu 30-dni od daty sprzedaży pojazdu.

tekst sponsorowany

16-05-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym: