REKLAMA
REKLAMA

Przyglądamy się pracy radnych powiatowych. Pod względem frekwencji niektórzy radni „jadą po bandzie”

SANOK / PODKARPACIE. Niecały rok został do kolejnych wyborów samorządowych. Zapraszamy więc Państwa do przyjrzenia się pracy radnych. Tym razem prezentujemy dane dotyczące Rady Powiatu Sanockiego. Okazuje się, że pod względem obecności najbardziej sumienny jest radny Marek Szpara. Natomiast pod względem liczby składanych interpelacji podium należy się Tadeuszowi Nabywańcowi.

 

Rada Powiatu Sanockiego obradowała 45 razy. Zanotowano następującą liczbę nieobecności:

Józef Baszak – 1
Grażyna Bore
k – 6
Jan Chowaniec
– 6
Jan Cyran
– 8
Paweł Czech
– 1
Marian Czubek
– 2
Adam Drozd
– 5
Stanisław Fal
– 2
Marian Futyma
– 2
Agnieszka Haduch
– 3
Dariusz Jęczkowski
– 7
Roman Konieczny
– 7
Wacław Krawczyk
– 4
Tadeusz Nabywaniec
– 4
Sebastian Niżnik
– 3
Waldemar Och
– 4
Wojciech Pajestka
– 6
Robert Pieszczoch
– 5
Marek Szpara
– obecny na wszystkich sesjach
Waldemar Szybiak
– 8
Piotr Uruski
– 6

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego zbierała się 51 razy. Jej członek Marek Szpara jako jedyny uczestniczył we wszystkich posiedzeniach.

Marian Futyma – 1 nieobecność
Józef Baszak -1 nieobecność
Marian Czubek – 8 nieobecności
Agnieszka Haduch – 9 nieobecności
Tadeusz Nabywaniec -7 nieobecności
Marek Szpara – obecny na każdym posiedzeniu
Waldemar Szybiak – 8 nieobecności
Piotr Uruski – 10 nieobecności

45 razy spotykała się Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Wśród jej członków najlepiej wypadł pod względem frekwencji Józef Baszak.

Paweł Czech – 2 nieobecności
Józef Baszak – obecny na każdym posiedzeniu
Marian Futyma – 3 nieobecności
Agnieszka Haduch – 9 nieobecności
Wojciech Pajestka – 8 nieobecności
O dwa posiedzenia więcej niż jej poprzedniczka odbyła Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki. I to w przypadku tej komisji zanotowano największą liczbę nieobecności. Niechlubnym liderem tej kategorii jest Dariusz Jęczkowski. Pozostali radni też nie błyszczeli przykładem.

Piotr Uruski – 7 nieobecności
Dariusz Jęczkowski -16 nieobecności
Tadeusz Nabywaniec – 4 nieobecności
Wojciech Pajestka – 15 nieobecności
Waldemar Szybiak – 7 nieobecności

 

Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska spotykała się 49 razy. W jej składzie jest Marek Szpara, więc już wiadomo, który radny jest najpilniejszym członkiem tej komisji.

Marek Szpara – obecny na każdym posiedzeniu
Paweł Czech – 5 nieobecności
Marian Czubek – 9 nieobecności
Adam Drozd – 6 nieobecności
Marian Futyma – 2 nieobecności
Dariusz Jęczkowski – 14 nieobecności
Roman Konieczny – 9 nieobecności

 

38 posiedzeń odbyła Komisja Regulaminu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego. Jej przewodniczący Stanisław Fal może pochwalić się najwyższą frekwencją.

Stanisław Fal – 1 nieobecność
Jan Cyran – 5 nieobecności
Paweł Czech – 5 nieobecności
Adam Drozd – 3 nieobecności
Marian Futyma – 7 nieobecności
Roman Konieczny – 5 nieobecności

 

Komisja Rewizyjna zbierała się 33 razy. Tym razem dwóch radnych nie opuściło ani jednego posiedzenia tej komisji

Adam Drozd – obecny na j każdym posiedzeniu
Jan Cyran – 1 nieobecność
Paweł Czech – obecny na każdym posiedzeniu
Stanisław Fal – 3 nieobecności
Dariusz Jęczkowski – 9 nieobecności

Tylko trzech radnych składało interpelacje. Są to radni Tadeusz Nabywaniec, Józef Baszak i Wojciech Pajestka. Liczba interpelacji złożonych przez Tadeusza Nabywańca robi prawdziwe wrażenie. Radny 14 razy występował z interpelacjami. Z kolei Józef Baszak złożył 3 interpelacje, a Wojciech Pajestka jedną.

06-12-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)