REKLAMA
REKLAMA

Przypomnienie o konieczności złożenia „śmieciowej” deklaracji

SANOK / PODKARPACIE. Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne winien złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Sanoczanie!

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2013 r. w naszym mieście tak, jak w całym kraju, zaczną funkcjonować nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. zakłady przemysłowe, usługowe, sklepy, biura, szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, lokale gastronomiczne, obiekty kulturalne, biblioteki, hotele, ogródki działkowe, cmentarze, place targowe) winien złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaściciela, użytkownika wieczystego, zarządcę nieruchomości wspólnej, najemcę, a także inny podmiot.

Nadmieniam, że w przypadku budynków wielomieszkaniowych deklarację winien złożyć zarządca nieruchomości, np. spółdzielnia mieszkaniowa.

Deklaracje dostępne są w Zespole ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Sanoka (budynek G – siedziba SPGK Spółka z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59) lub w Urzędzie Miasta Sanoka ul. Rynek, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Klienta).

Wypełnione deklaracje należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2013 r. w Zespole ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi (budynek G – siedziba SPGK Spółka z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, począwszy od 25 marca br.

Niniejszym informuję, że pakiet uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi znajduję się na stronie Urzędu Miasta Sanoka www.sanok.pl (po prawej stronie w zakładce „Nowe zasady gospodarki odpadami”).

Wszelkich informacji w zakresie gospodarki odpadami udzielają pracownicy Zespołu ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Sanoka, tel. 134647908 lub 134647903.

Burmistrz Miasta Sanoka
dr Wojciech Blecharczyk

20-03-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)