REKLAMA
REKLAMA

Rośnie liczba chętnych do pracy w Straży Granicznej (ZDJĘCIA)

BIESZCZADY / PODKARPACIE. W szeregi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wstąpiło 45 nowych funkcjonariuszy. Wśród nich jest 12 kobiet i 33 mężczyzn.

Większość  na stałe mieszka w powiecie przemyskim, pozostali m.in. w bieszczadzkim, sanockim, lubaczowskim, jarosławskim.  Kilka osób pochodzi z województwa dolnośląskiego, a jedna z lubelskiego.

W tym roku jest to już trzecia grupa nowo przyjętych osób do Straży Granicznej  na Podkarpaciu (w styczniu- 46  i w czerwcu – 25). Łącznie w 2013 r. – przyjęto 116 osób.

Wśród młodych mieszkańców Podkarpacia służba w Straży Granicznej cieszy się nadal  dużym zainteresowaniem. Na jedno miejsce przypada od 10 do 12 kandydatów.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby  jest długotrwałe i bardzo dokładne.  Pierwszy etap ma miejsce w Bieszczadzkim Oddziale SG gdzie kandydat poddawany jest testom psychologicznym, badaniu na wariografie i szczegółowym badaniom lekarskim. Drugi etap ma miejsce w ośrodkach szkolenia SG i tam kandydaci zdają testy językowe, wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej.

21 października br. nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną szkolenie podstawowe, a następnie podoficerskie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu. Potrwa ono do 13 maja przyszłego roku. Potem wrócą na polsko-ukraińską granicę gdzie będą pełnić służbę m.in. w nowym przejściu granicznym w Budomierzu.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

– posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w  art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.)
– nieposzlakowanej opinii,
– niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystająca w pełni z praw publicznych,
– posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
– gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych,
– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
– która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

 

źródło: BiOSG

17-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)