REKLAMA
ZS2 Zamek Lesko
PBS ZSL
REKLAMA

Rozmawiali o 6-latkach w szkole

SANOK / PODKARPACIE. Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej Państwa, przyjętymi przez MEN na rok szkolny 2012/2013,  dotyczącymi m.in. „Wspierania rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenia wieku szkolnego do 6 lat” w dniu 26 lutego 2013 r. w Klubie Naftowca w Sanoku odbyła się Powiatowa Konferencja  zorganizowana przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku na temat „Sześciolatek w szkole.

 

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego”, którą Honorowym Patronatem objął Burmistrz Miasta Sanoka. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Sanoka, wójtowie, dyrektorzy, liderzy WDN oraz przedstawiciele rodziców ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu powiatu sanockiego.

Konferencję rozpoczęła Dyrektor CDN Marta Muszyńska, która przedstawiła cel i założenia spotkania. Następnie do zebranych zwrócił się Burmistrz Miasta dr Wojciech Blecharczyk, który nakreślił tło społeczne i ekonomiczne bieżącej sytuacji edukacyjnej dziecka sześcioletniego. Następnie głos zabrała Małgorzata Kielar doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CDN w Sanoku, która wykładem nt. „Nowatorskie spojrzenie na edukację pierwszoklasisty” przybliżyła zebranym,  jakie są niezbędne warunki dobrego startu sześciolatka w szkole, co to oznacza, że dziecko staje się uczniem, a także jak zmienia się jego sytuacja społeczna. Szczególną uwagę zwróciła na pracę
z dzieckiem sześcioletnim w klasie jednowiekowej (tylko dzieci 6 letnie)  i różnowiekowej (dzieci 6 i 7 letnie).

Z kolei głos zabrała Małgorzata Nowińska – Zgurska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zapoznała zebranych z procesem rozwijania twórczego myślenia u dzieci sześcioletnich. Swoje wystąpienie uzupełniła również pakietem propozycji zabaw służących rozwijaniu w/w umiejętności. W związku z tym iż autorzy podstaw programowych  do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zwracają nauczycielom szczególną uwagę na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka – również uczestnicy konferencji zostali bliżej zapoznani przez Małgorzatę Pietrzycką – dyrektor  Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku z tematem „Dojrzałość emocjonalna dziecka kończącego przedszkole – szansą na sukces edukacyjny”.

Następnie Anna Żółkiewicz i Małgorzata Czaban – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku oraz Danuta Ostrowska – Szafran ze Szkoły Podstawowej w Pakoszówce zaprezentowały obecnym na spotkaniu  „Refleksje nauczyciela po roku pracy z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej. Przykłady dobrych praktyk”. Przybliżyły specyfikę pracy dydaktyczno, wychowawczo opiekuńczej w edukacji wczesnoszkolnej swoich jakże różnorodnych placówkach (duża szkoła miejska i mała szkoła wiejska). Szkoły te w środowisku edukacyjnym Powiatu Sanockiego wyróżnia to, że oddziały do których uczęszczają sześciolatki pracują w wydzielonych budynkach. Nauczyciel w zależności od możliwości percepcyjnych ucznia sam może regulować przerwy międzylekcyjne czy stosować ćwiczenia relaksacyjne nie zakłócając pracy innym nauczycielom i uczniom.

Na koniec spotkania głos w dyskusji zabrała Irena Penar – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Promocji Urzędu Miasta w Sanoku. Poinformowała zebranych iż w naszym mieście drugi rok jest realizowany „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I – III”, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych  oraz wspieranie uzdolnionych uczniów klas najmłodszych szkół podstawowych. Uczestnicząc w 14 rodzajach specjalistycznych zajęć uczniowie wraz z prowadzącymi je nauczycielami przepracują w sposób zindywidualizowany w czasie 2 lat trwania projektu 4545 godzin. Szczególną opieką otaczają nauczyciele właśnie dzieci sześcioletnie uczestniczące w projekcie.

W przerwie spotkania Przedstawiciel Oświatowy jednego z Wydawnictw Edukacyjnych  prezentował działanie mobilnej tablicy interaktywnej, co cieszyło się sporym zainteresowaniem zebranych.

Wieloaspektowe przedstawienie sytuacji sześciolatka w szkole pomoże poddać  refleksji rodziców decyzję jakie działania podjąć w związku z edukacją swojego sześcioletniego dziecka.

źródło: UM SANOK

05-03-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)