REKLAMA
REKLAMA

Sanoccy nauczyciele będą strajkować w Warszawie! (FILM)

Sanoccy nauczyciele będą strajkować w Warszawie! (FILM)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Środowisko nauczycielskie zawrzało, gdy 12 listopada Rząd dał zielone światło samorządom do przekazywania placówek oświatowych stowarzyszeniom. W sobotę w Warszawie odbędzie się ogólnopolska manifestacja nauczycieli, w której uczestniczyć będą również pedagodzy z powiatu sanockiego.

Najistotniejsze projektowane zmiany w prawie oświatowym, które mają obowiązywać od 2014 r.

I. Zmiany w ustawie o systemie oświaty
1. Możliwość przekazywania szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub powiatów. Oznaczać to będzie:
stosowanie Karty Nauczyciela w ograniczonym zakresie (tj. nowy organ prowadzący określał będzie pensum dydaktyczne, wynagrodzenia, sposób zatrudnienia, a także świadczenia socjalne i pracownicze)
ograniczenie uprawnień związkowych określonych w ustawie o związkach zawodowych
pozbawienie pracowników niepedagogicznych statusu pracownika samorządowego (stosunek pracy określi nowy pracodawca)
2. Możliwość zatrudniania w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami
3. Możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy (osoby wspierające nauczycieli).

II. Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela
1. Usytuowanie komisji dyscyplinarnych na poziomie organu prowadzącego. Oznacza to m.in., że organ wykonawczy JST będzie powoływał rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników swojego urzędu
2. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na poziomie organu prowadzącego z ograniczoną rolą organu nadzoru pedagogicznego i ekspertów, awans na każdym stopniu ze wzmocnioną rolą rodziców
3. Nowy system wynagradzania niegwarantujący nauczycielom osiągania średnich na poszczególnych stopniach awansu, z jednoczesną zmianą ustalania prawa do dodatku uzupełniającego
4. Włączenie do wynagrodzeń dodatków wiejskich, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia
5. Rejestrowanie czasu pracy według sposobu i formy określonej przez dyrektora (oznacza to kilkadziesiąt tysięcy sposobów rejestrowania czasu pracy).
6. Ograniczenie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia
7. Nowy, niekorzystny sposób udzielania urlopów wypoczynkowych w placówkach feryjnych i nieferyjnych
8. Likwidacja dodatków na zagospodarowanie dla młodych nauczycieli.

HARMONOGRAM AKCJI PROTESTACYJNEJ NAUCZYCIELI

–  od 18 listopada do 23 listopada br. ogniwa ZNP wywieszą na budynkach szkół i placówek oświatowych flagi związkowe oraz transparenty i hasła, a także przeprowadzą akcję informującą opinię publiczną o przyczynach i celach protestu.

Okręgi i oddziały ZNP zorganizują ponadto na swoim terenie spotkania z parlamentarzystami i radnymi odpowiedniego szczebla;

– 23 listopada br. zostanie zorganizowana w Warszawie ogólnopolska manifestacja protestacyjna ZNP przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela;

– 25 listopada br. Prezydium ZG ZNP podsumuje akcję protestacyjną i podejmie decyzję w sprawie dalszych działań ZNP.

18-11-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)