REKLAMA
REKLAMA

Sanoczanie zapłacą za wodę i ścieki najdrożej w regionie!

SANOK / PODKARPACIE.  Od początku 2013 roku zmieniła się cena za wodę i odprowadzenia ścieków w Sanoku. Sanoczanie, niestety, znowu dostaną po kieszeni, bo nowe stawki są najwyższe w regionie. Ścieki i woda kosztują 12,79 zł brutto. Dopłata miasta wynosi 92 gr, co daje 11,87 zł brutto.   Średnia z polskich miast wynosi 9,98 zł brutto.

Dorota Mękarska

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę cena za 1 m3 dostarczonej wody wynosi netto w Sanoku 5,62 zł natomiast cena brutto to 6,07 zł. Jednolita cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków to 6,22 zł netto i  6,72 zł brutto. Po ujęciu dopłaty miasta daje to kwotę 11,87 zł brutto.

Dla porównania nowe ceny netto za wodę i  ścieki w miastach naszego regionu kształtują się następująco:

Sanok : 11,84 zł
Jasło: 6,37 zł
Jarosław : 8,86 zł
Rzeszów: 6,93 zł
Mielec: 8,11 zł
Łańcut: 6,49 zł
Krosno: 9,78 zł

Przemyśl: prawdopodobnie cena obowiązująca do 17 marca pozostanie na poziomie z zeszłego roku, czyli 8,47 zł.

Radni w sprawie wody i ścieków nie podnoszą rąk
Zasady dotyczące przygotowania i zatwierdzania taryf za wodę i ścieki regulowane są ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązującą od ponad 10 lat. Zgodnie z tą ustawą w terminie do 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przedstawia organowi wykonawczemu gminy, która sprawuje kontrolę formalną w zakresie stanowienia taryf, wniosek o ich zatwierdzenie.

Przedsiębiorstwo załącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Organ wykonawczy gminy, czyli, wójt, burmistrz, prezydent, sprawdza, czy przedłożone taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz weryfikuje koszty wykazane przez przedsiębiorstwo pod względem celowości ich ponoszenia. Rady gmin nie posiadają natomiast kompetencji do ingerowania w wysokość cen i stawek opłat zawartych w taryfach. W praktyce nie podejmują uchwał taryfowych, co skutkuje tym, że  taryfy wchodzą w życie automatycznie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie.

Miasto nie będzie płacić kar za złą jakość wody i ścieków
Sanoccy radni dyskutowali o nowych taryfach podczas posiedzeń komisji. Choć nie zajęli w tej sprawie oficjalnego stanowiska, co skutkowałoby uchwaleniem korekty, wprowadzającej w praktyce tylko komplikacje natury prawnej, to przyznają, że nowe ceny są bardzo wysokie.

– W tym roku trzeba będzie lizać rany – mówi radny Piotr Lewandowski, przewodniczący komisji infrastruktury miejskiej. – Należy jednak pamiętać, że najwyższy przyrost ceny nie dotyczy tylko tego roku, ale również 2014.  Bardzo nas w to uderzy, ale potem miasto nie będzie płacić kar za złą jakość wody i ścieków.

Kary te wynikają z zapisów w traktacie akcesyjnym z UE, dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i jakości wody, które nasze państwo ma spełnić do 2015 roku. .

Cena wzrosła, bo realizowana jest inwestycja, a sprzedaż wody spada
Sanok takie działania podjął. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej realizuje właśnie jedną z największych inwestycji  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
– Zmiany w wysokości opłat, mają na celu pełne pokrycie wszystkich kosztów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków – czytamy w wyjaśnieniu spółki przesłanym do naszej redakcji.
– W taryfach na 2013 rok nastąpił znaczny wzrost w takich pozycjach kosztów jak energia elektryczna, amortyzacja, podatek od nieruchomości. Wzrost tych kosztów eksploatacyjnych związany jest przede wszystkim z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok”. W 2012 roku spółka przystąpiła do przyjmowania w użytkowanie większości obiektów wybudowanych, bądź też zmodernizowanych w ramach projektu, co skutkuje wzrostem we wspomnianych pozycjach kosztów.

W związku z realizacją inwestycji w zakresie dostarczania wody nastąpi wzrost kosztów o 1.801.785,83, natomiast w zakresie odprowadzania ścieków o 3.431.516,26PLN.

W pozostałych pozycjach kosztów wzrost oparty został o stopę inflacji zaplanowanej wg projektu ustawy budżetowej na 2013 r., tj. w wysokości 2,7% oraz o średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu, w 2013 r. prognozowanym zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 2,3 %.

Wzrost cen zapewnia pokrycie kosztów działalności w 2013 roku oraz osiągnięcie 1 % marży zysku.

Nadmienić należy iż ciągle malejąca sprzedaż wody, przy rosnącym udziale kosztów stałych jej produkcji, wymusza wyższą cenę jednostkową, co w efekcie powoduje wzrost kosztów poboru wody przez wszystkich odbiorców.

 

05-01-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)