REKLAMA
REKLAMA

Sanoczanie zapłacą za wodę i ścieki najdrożej w regionie!

SANOK / PODKARPACIE.  Od początku 2013 roku zmieniła się cena za wodę i odprowadzenia ścieków w Sanoku. Sanoczanie, niestety, znowu dostaną po kieszeni, bo nowe stawki są najwyższe w regionie. Ścieki i woda kosztują 12,79 zł brutto. Dopłata miasta wynosi 92 gr, co daje 11,87 zł brutto.   Średnia z polskich miast wynosi 9,98 zł brutto.

Dorota Mękarska

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę cena za 1 m3 dostarczonej wody wynosi netto w Sanoku 5,62 zł natomiast cena brutto to 6,07 zł. Jednolita cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków to 6,22 zł netto i  6,72 zł brutto. Po ujęciu dopłaty miasta daje to kwotę 11,87 zł brutto.

Dla porównania nowe ceny netto za wodę i  ścieki w miastach naszego regionu kształtują się następująco:

Sanok : 11,84 zł
Jasło: 6,37 zł
Jarosław : 8,86 zł
Rzeszów: 6,93 zł
Mielec: 8,11 zł
Łańcut: 6,49 zł
Krosno: 9,78 zł

Przemyśl: prawdopodobnie cena obowiązująca do 17 marca pozostanie na poziomie z zeszłego roku, czyli 8,47 zł.

Radni w sprawie wody i ścieków nie podnoszą rąk
Zasady dotyczące przygotowania i zatwierdzania taryf za wodę i ścieki regulowane są ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązującą od ponad 10 lat. Zgodnie z tą ustawą w terminie do 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przedstawia organowi wykonawczemu gminy, która sprawuje kontrolę formalną w zakresie stanowienia taryf, wniosek o ich zatwierdzenie.

Przedsiębiorstwo załącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Organ wykonawczy gminy, czyli, wójt, burmistrz, prezydent, sprawdza, czy przedłożone taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz weryfikuje koszty wykazane przez przedsiębiorstwo pod względem celowości ich ponoszenia. Rady gmin nie posiadają natomiast kompetencji do ingerowania w wysokość cen i stawek opłat zawartych w taryfach. W praktyce nie podejmują uchwał taryfowych, co skutkuje tym, że  taryfy wchodzą w życie automatycznie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie.

Miasto nie będzie płacić kar za złą jakość wody i ścieków
Sanoccy radni dyskutowali o nowych taryfach podczas posiedzeń komisji. Choć nie zajęli w tej sprawie oficjalnego stanowiska, co skutkowałoby uchwaleniem korekty, wprowadzającej w praktyce tylko komplikacje natury prawnej, to przyznają, że nowe ceny są bardzo wysokie.

– W tym roku trzeba będzie lizać rany – mówi radny Piotr Lewandowski, przewodniczący komisji infrastruktury miejskiej. – Należy jednak pamiętać, że najwyższy przyrost ceny nie dotyczy tylko tego roku, ale również 2014.  Bardzo nas w to uderzy, ale potem miasto nie będzie płacić kar za złą jakość wody i ścieków.

Kary te wynikają z zapisów w traktacie akcesyjnym z UE, dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i jakości wody, które nasze państwo ma spełnić do 2015 roku. .

Cena wzrosła, bo realizowana jest inwestycja, a sprzedaż wody spada
Sanok takie działania podjął. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej realizuje właśnie jedną z największych inwestycji  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
– Zmiany w wysokości opłat, mają na celu pełne pokrycie wszystkich kosztów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków – czytamy w wyjaśnieniu spółki przesłanym do naszej redakcji.
– W taryfach na 2013 rok nastąpił znaczny wzrost w takich pozycjach kosztów jak energia elektryczna, amortyzacja, podatek od nieruchomości. Wzrost tych kosztów eksploatacyjnych związany jest przede wszystkim z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok”. W 2012 roku spółka przystąpiła do przyjmowania w użytkowanie większości obiektów wybudowanych, bądź też zmodernizowanych w ramach projektu, co skutkuje wzrostem we wspomnianych pozycjach kosztów.

W związku z realizacją inwestycji w zakresie dostarczania wody nastąpi wzrost kosztów o 1.801.785,83, natomiast w zakresie odprowadzania ścieków o 3.431.516,26PLN.

W pozostałych pozycjach kosztów wzrost oparty został o stopę inflacji zaplanowanej wg projektu ustawy budżetowej na 2013 r., tj. w wysokości 2,7% oraz o średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu, w 2013 r. prognozowanym zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 2,3 %.

Wzrost cen zapewnia pokrycie kosztów działalności w 2013 roku oraz osiągnięcie 1 % marży zysku.

Nadmienić należy iż ciągle malejąca sprzedaż wody, przy rosnącym udziale kosztów stałych jej produkcji, wymusza wyższą cenę jednostkową, co w efekcie powoduje wzrost kosztów poboru wody przez wszystkich odbiorców.

 

05-01-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)