REKLAMA
REKLAMA

Sprostowanie do artykułu: ,,Podkarpacie potrzebuje pieszych prześć granicznych”

PODKARPACIE. W związku z publikacją pt. „Tomasz Poręba: Podkarpacie potrzebuje pieszych przejść na granicy z Ukrainą”, który został opublikowany 30 października 2013 r. na portalu internetowym esanok.pl i sanok24.pl, Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego, wystosowała sprostowanie. Publikujemy jego treść.

Redaktor Naczelny Portalu
podkarpacie 24.pl

W związku z publikacją pt. „Tomasz Poręba: Podkarpacie potrzebuje pieszych przejść na granicy z Ukrainą„, który został opublikowany 30 października 2013 r. na portalu internetowym podkarpacie24.pl zwracani się z uprzejmą prośbą o sprostowanie nieprawdziwych informacji, zgodnie z art.31a pkt.! Ustawy Prawo Prasowe.

Nie jest prawdą, jak zostało ujęte w publikacji – cytuję „…Podkarpacki Urząd Wojewódzki twierdzi, że na żadnym podkarpackim przejściu nie ma możliwości wprowadzenia ruchu pieszego”. Informuję, że rozszerzenie budowanego przejścia granicznego w Budomierzu o przejście piesze zostało zgłoszone w maju 2013 r. przez Wojewodę Podkarpackiego do dokumentu przygotowywanego przez Zespół ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pn. „Wprowadzenie ruchu pieszego w istniejących drogowych przejściach granicznych”.

Uzasadnienie

Projekt wspomnianego dokumentu jest obecnie na etapie opiniowania i uzgodnień międzyresortowych, a jego zatwierdzenie planowane jest pod koniec listopada br. Informacje te wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz Smigielska przekazała podczas konferencji prasowej 22 października br. Wojewoda poinformowała również, że po analizie możliwości wprowadzenia ruchu pieszego na przejściach granicznych w województwie podkarpackim wskazano taką możliwość także na nowo projektowanym przejściu Malhowice-Niżankowice.

Należy również mieć na uwadze, ze decyzja o budowie przejścia pieszego musi być każdorazowo poprzedzona uzgodnieniami ze stroną ukraińską w ramach Komisji ds. Przejść Granicznych i Infrastruktury, która działa przy Międzyrządowej Radzie Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. Wspólny cel, jakim jest budowa przejścia pieszego jest następnie uzgadniany za pomocą not dyplomatycznych rozszerzających obecną funkcję przejścia. Dopiero wówczas możliwe jest rozpoczęcie przygotowania procesu inwestycyjnego, tj. uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz dokumentacji projektowej.
W celu przekazania mieszkańcom Podkarpacia i Państwa Czytelnikom pełnych informacji proszę o zamieszczenie powyższego sprostowania.

Z poważaniem
Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego
Małgorzata Oczoś-Błądzińska

 

 

materiały nadesłane

31-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)