REKLAMA
REKLAMA

Twórca sanockiej kardiologii honorowym obywatelem miasta. Mieszkańcy podziękowali Stanisławowi Kułakowskiemu (FILM)

Twórca sanockiej kardiologii honorowym obywatelem miasta. Mieszkańcy podziękowali Stanisławowi Kułakowskiemu (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Stanisław Kułakowski został 35. Honorowym Obywatelem Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka. Twórca sanockiej kardiologii, którego wiedza przyczyniła się do uratowania zdrowia i życia wielu sanoczan, odebrał akt nadania podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Więcej w materiale filmowym.

Dr n. med. Stanisław Kułakowski jest wybitnym, znanym i cenionym specjalistą w dziedzinie kardiologii. Jego droga zawodowa i naukowa po ukończeniu studiów w 1970 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie rozpoczęła się w tym samym roku w szpitalu powiatowym w Sanoku. Zaczynał od lekarza stażysty, przechodząc poprzez wszystkie szczeble naukowe i zawodowe, aż po stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologii, którym był przez 11 lat, do czasu przejścia na emeryturę w 2012 roku.

W 1972 roku został młodszym asystentem na Oddziale Chorób Wewnętrznych. W 1974 roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w zakresie Chorób Wewnętrznych oraz został asystentem na Oddziale Chorób Wewnętrznych. W 1977 roku uzyskał specjalizację drugiego stopnia w zakresie Chorób Wewnętrznych i został starszym asystentem na Oddziale Chorób Wewnętrznych natomiast w roku 1978 awansował na stanowisko zastępcy ordynatora tego oddziału.

W 1981 roku uzyskał specjalizację z zakresu kardiologii i został starszym asystentem Poradni Kardiologicznej. Od 1995 do 2001 roku pełnił obowiązki Ordynatora Oddziału Wewnętrznego II SP ZOZ w Sanoku. W 1997 roku osiągnął stopień naukowy doktora nauk medycznych, a 2001 roku został wybrany na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologii SP ZOZ w Sanoku, które piastował aż do roku 2012, kiedy to przeszedł na emeryturę.

Pełniąc kierownicze funkcje w placówkach służby zdrowia, mimo odpowiedzialnych zadań zawodowych, organizował społecznie liczne konferencje, sympozja i warsztaty naukowe, jak „Sanockie Warsztaty Kardiologiczne” w 1998 roku, czy cyklicznie odbywające się od 2001 roku „Spotkanie Kardiologiczne”. Łącznie w latach 1992-2012 zorganizował 18 różnych szkoleń i konferencji w dziedzinach poświęconych zdrowiu i chorobom serca. W 2001 roku był delegatem na XVIII Europejski Kongres Kardiologii Nieinwazyjnej w Krakowie. W latach 1990-2006 kształcił 28 młodych lekarzy, którzy pod jego kierownictwem uzyskali specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii bądź ją rozpoczęli. Jest autorem 29 artykułów i rozpraw naukowych z dziedziny kardiologii. Podejmował również w tym czasie wiele działań dotyczących rozwoju bazy leczniczej na terenie miasta.

Jego osobiste starania i zaangażowanie pozwoliły na uruchomienie w 2001 roku Oddziału Kardiologii na bazie II Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Sanoku. W latach 2004-2005 swoim zaangażowaniem i pomocą przyczynił się do utworzenia Wydziału Pielęgniarskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Dzięki temu uczelnia ta kształci wykwalifikowany personel medyczny poszukiwany i ceniony w całym regionie. W roku 2010 roku zaangażował się osobiście w sprowadzenie specjalistów kardiologów z Krakowa i utworzenie w Sanoku Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych z oddziałem hemodynamiki. Dzięki jego osobistym staraniom i zabiegom udało się pozyskać fundusze na doposażenie i zakup nowoczesnego sprzętu dla ww. oddziału. Również dzięki jego determinacji w 2011 roku pozyskane zostały środki na remont pomieszczeń na nowy Oddział Kardiologii w szpitalu sanockim, który aktualnie dzięki dr Kułakowskiemu jest jednym z najlepiej funkcjonujących i wyposażonych w regionie.

Pomimo przejścia w 2012 roku na emeryturę w dalszym ciągu angażuje się w działalność społeczną naszego miasta, działania na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa włączając się bezinteresownie w akcje informacyjne o zapobieganiu chorobom serca organizowane w szkołach i zakładach pracy, corocznie organizowane przez miasto bezpłatne badania EKG w ramach zbiórki środków na sprzęt szpitalny, działając jako członek Rady Naukowej miesięcznika naukowo – informacyjnego pt. „Stetoskop i Skalpel” oraz poprzez aktywną pracę w stowarzyszeniach naukowych i zawodowych, jak Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Lekarskie czy społecznych, jak Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej.

Za działalność społeczną i zawodową uhonorowany został wieloma nagrodami i odznaczeniami państwowymi, resortowymi i samorządowymi, w tym: Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku przyznaną w 1984 roku przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Krośnieńskiego II stopnia” przyznaną w 1986 roku przez Wojewódzką Radę Narodową w Krośnie, Odznaką Zasłużony Bieszczadom przyznaną w 1987 roku przez Wojewódzką Radę Narodową w Krośnie, Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym Uchwałą Rady Państwa w 1989 roku, Odznaką Honorową „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” przyznaną przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1989 roku, dwukrotnie Honorową Odznaką „Zasłużony dla Sanoka” przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej w latach 2008 i 2012, Nagrodą Burmistrza Miasta Sanoka w dziedzinie społecznej aktywności na rzecz miasta w 2009 roku.

źródło: Red., UM w Sanoku

30-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)