REKLAMA
REKLAMA

Stypendia i nagrody dla sanockich sportowców

SANOK / PODKARPACIE. Zawodnicy będący członkami klubów sportowych mających siedzibę w Sanoku mogą się starać o stypendia sportowe, przyznawane przez Burmistrza Miasta Sanoka. Pozwolą one wesprzeć finansowo tych, którzy osiągają wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportowej. W uzasadnionych przypadkach stypendium będzie mógł otrzymać zawodnik (będący mieszkańcem naszego miasta) trenujący w klubie poza miastem Sanokiem. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia są: zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, w których zrzeszony jest zawodnik, związki sportowe lub organizacje zajmujące się sportem osób niepełnosprawnych. Burmistrz Miasta Sanoka może przyznać stypendia z własnej inicjatywy.

Pomoc ta udzielana będzie w okresach miesięcznych, w danym roku budżetowym, w dwóch kategoriach:
1) stypendia I stopnia – do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to 1600 zł brutto)
2) stypendia II stopnia – połowę w/w kwoty (do 800 zł brutto).

Zawodnik, który otrzyma takie wsparcie zobowiązuje się także do działalności promocyjnej na rzecz miasta, a jeśli to możliwe do umieszczenia na odzieży sportowej herbu miasta.

Burmistrz Miasta Sanoka przyznaje również nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe – dla zawodników, trenerów i działaczy osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz za działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Miasta Sanoka.

Wzór wniosków o przyznanie stypendium oraz nagród i wyróżnień, a także treść uchwały wraz z załącznikami, dostępne są w Wydziale Edukacji, Kultury Fizycznej i Promocji Urzędu Miasta Sanoka pokój 24/3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka, jak również na stronie internetowej Urzędu Miasta www.sanok.pl

Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych można składać przez cały rok w Biurze Obsługi Klienta – Urzędu Miasta Sanoka (Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr 1), zaś o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe do 30 marca br.

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

06-03-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)