REKLAMA
REKLAMA

Szwankuje rządowy program „Wyprawka szkolna”? Wszystko zależy od gminy

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Prawie 180 mln zł przeznaczył w tym roku rząd na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników. To aż o 52 mln złotych więcej niż w zeszłym roku. Ta kwota pozwoli objąć pomocą ponad 575 tysięcy uczniów – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Eksperci biją jednak na alarm, że spora część tych funduszy pozostaje niewykorzystana, gdyż program nie jest dopasowany do realiów. Postanowiliśmy sprawdzić, jak program funkcjonuje u nas.

 

Dorota Mękarska

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” wszedł w życie 18 lipca b.r..

Programem są objęci uczniowie kształceni zgodnie z nową podstawą programową, m.in. uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej oraz klasie II szkoły ponadgimnazjalnej.

Dla uczniów klas I szkoły podstawowej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie. Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie. Dodatkowo 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W 2013 r. programem są objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo ubiegać się o dofinansowanie bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. wynosi:

kl. I – III – do kwoty 225 zł

kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł

kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł

kl. II szkoły ponadgimnazjalnej – do kwoty 445 zł.

W przypadku uczniów niepełnosprawnych wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej i do 607 zł w gimnazjum.

Wielu ekspertów uważa jednak, że program źle funkcjonuje, gdyż środki są źle rozprowadzane. Już w 2011 roku uwagę na ten fakt zwróciła Najwyższa Izba Kontroli. Jak podaje „Rzeczpospolita” z jej raportu wynika, że w 2009 r. nie wykorzystano 30 proc. środków na ten cel, rok później 38 proc. W 2010 r. były województwa, które przekazały rodzicom mniej niż połowę dostępnych pieniędzy. NIK zaleciła szkołom i gminom podjęcie działań, które zwiększyłyby skuteczność programu.

Janusz Fal, dyrektor Zespołu Obsługi Szkól w Zagórzu uważa, że skuteczność programu zależy od znajomości środowiska, a także terminu, w jakim gmina rozpoczyna kampanię informacyjną.

My rozpoczęliśmy ją już w czerwcu – podkreśla pan dyrektor.

Zespół Obsługi Szkół z wyprzedzeniem sporządza też informację, dotycząca liczby uczniów, którzy będę mogli skorzystać z pomocy na finansowej na zakup podręczników.

Te szacunki w każdym roku nam się sprawdzają – dodaje Janusz Fal.

Zgodnie z tą informacją w 2013 roku w gminie Zagórz na 472 uczniów z klas I III i V 165 spełnia kryterium dochodowe upoważniające do pomocy na zakup podręczników. Dodatkowo prawo do wyprawki będzie miało 24 uczniów zakwalifikowanych na mocy decyzji burmistrza oraz ponad 20 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

To bardzo duża grupa – przyznaje Janusz Fal – Sporządzona w oparciu o wywiad środowiskowy. – Ale to rodzice każdorazowo decydują o złożeniu wniosku.

W gminie Zagórz nie notuje się przypadków, by uprawnienie do pomocy, jej nie otrzymali. Osobom nieporadnym życiowo, które nie są w stanie wniosku wypełnić, pomagają dyrektorzy placówek oświatowych lub pracownicy Zespołu Obsługi Szkół.

W tym roku wnioski składane są do 6 września, natomiast wypłata świadczenia następuje na podstawie przedstawionych rachunków lub też oświadczeń rodziców, gdyż MEN dopuszcza taką możliwość.

 

źródło: Gmina-Zagorz.pl

28-08-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)