REKLAMA
REKLAMA

Szwankuje rządowy program „Wyprawka szkolna”? Wszystko zależy od gminy

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Prawie 180 mln zł przeznaczył w tym roku rząd na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników. To aż o 52 mln złotych więcej niż w zeszłym roku. Ta kwota pozwoli objąć pomocą ponad 575 tysięcy uczniów – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Eksperci biją jednak na alarm, że spora część tych funduszy pozostaje niewykorzystana, gdyż program nie jest dopasowany do realiów. Postanowiliśmy sprawdzić, jak program funkcjonuje u nas.

 

Dorota Mękarska

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” wszedł w życie 18 lipca b.r..

Programem są objęci uczniowie kształceni zgodnie z nową podstawą programową, m.in. uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej oraz klasie II szkoły ponadgimnazjalnej.

Dla uczniów klas I szkoły podstawowej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie. Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie. Dodatkowo 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W 2013 r. programem są objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo ubiegać się o dofinansowanie bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. wynosi:

kl. I – III – do kwoty 225 zł

kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł

kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł

kl. II szkoły ponadgimnazjalnej – do kwoty 445 zł.

W przypadku uczniów niepełnosprawnych wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej i do 607 zł w gimnazjum.

Wielu ekspertów uważa jednak, że program źle funkcjonuje, gdyż środki są źle rozprowadzane. Już w 2011 roku uwagę na ten fakt zwróciła Najwyższa Izba Kontroli. Jak podaje „Rzeczpospolita” z jej raportu wynika, że w 2009 r. nie wykorzystano 30 proc. środków na ten cel, rok później 38 proc. W 2010 r. były województwa, które przekazały rodzicom mniej niż połowę dostępnych pieniędzy. NIK zaleciła szkołom i gminom podjęcie działań, które zwiększyłyby skuteczność programu.

Janusz Fal, dyrektor Zespołu Obsługi Szkól w Zagórzu uważa, że skuteczność programu zależy od znajomości środowiska, a także terminu, w jakim gmina rozpoczyna kampanię informacyjną.

My rozpoczęliśmy ją już w czerwcu – podkreśla pan dyrektor.

Zespół Obsługi Szkół z wyprzedzeniem sporządza też informację, dotycząca liczby uczniów, którzy będę mogli skorzystać z pomocy na finansowej na zakup podręczników.

Te szacunki w każdym roku nam się sprawdzają – dodaje Janusz Fal.

Zgodnie z tą informacją w 2013 roku w gminie Zagórz na 472 uczniów z klas I III i V 165 spełnia kryterium dochodowe upoważniające do pomocy na zakup podręczników. Dodatkowo prawo do wyprawki będzie miało 24 uczniów zakwalifikowanych na mocy decyzji burmistrza oraz ponad 20 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

To bardzo duża grupa – przyznaje Janusz Fal – Sporządzona w oparciu o wywiad środowiskowy. – Ale to rodzice każdorazowo decydują o złożeniu wniosku.

W gminie Zagórz nie notuje się przypadków, by uprawnienie do pomocy, jej nie otrzymali. Osobom nieporadnym życiowo, które nie są w stanie wniosku wypełnić, pomagają dyrektorzy placówek oświatowych lub pracownicy Zespołu Obsługi Szkół.

W tym roku wnioski składane są do 6 września, natomiast wypłata świadczenia następuje na podstawie przedstawionych rachunków lub też oświadczeń rodziców, gdyż MEN dopuszcza taką możliwość.

 

źródło: Gmina-Zagorz.pl

28-08-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)