REKLAMA
REKLAMA

Technikum Leśne w Lesku – Srebrna Szkoła 2013

LESKO / PODKARPACIE. W 2013 roku w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez  Perspektywy i Rzeczpospolitą Technikum Leśne w Lesku uplasowało się na 59 miejscu wśród ponad 3 tyś. techników w Polsce. Na Podkarpaciu natomiast  zajęło zaszczytną piątą pozycję.

Pani Dyrektor mgr Jadwiga Szylak podczas uroczystej gali auli Politechniki Warszawskiej odebrała dla TL Dyplom Srebrnej Szkoły 2013.

Szkoły ponadgimnazjalne w rankingu zostały oceniane za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły przez kadrę akademicką. To ostatnie kryterium wprowadzone dwa lata temu jest wskaźnikiem odzwierciedlającym poziom przygotowania absolwentów, umożliwiający kontynuację nauki na wyższej uczelni oraz umiejętności potrzebne do utrzymania się na studiach i terminowego ich ukończenia.

Dobra szkoła jednak to nie tylko taka, która wyposaża swoich uczniów w szeroką wiedzę i umiejętności wyznaczone programem kształcenia, ale także taka, która inspiruje ich do aktywności ponadprogramowych, do uczestnictwa w kulturze, działalności na rzecz rozwoju własnego i środowiska. 59 m-ce w Polsce  jest niewątpliwie wypadkową pracy nauczycieli i uczniów przede wszystkim z rocznika 2008-2012. W 2012 roku szkołę kończyli ambitni i pracowici młodzi ludzie, ukierunkowani pod względem zainteresowań i wyborów życiowych, realizujący się w wielu różnorodnych formach aktywności pozaszkolnej.                 To dzięki ich sukcesom egzaminacyjnym i akademickim Technikum Leśne w Lesku zrobiło duży krok do przodu w rankingu(ze 121m-ca w r. 2012) , mimo iż wysoka zdawalność zarówno egzaminu maturalnego, jak i zawodowego odnotowywana jest w szkole od wielu lat. Należy podkreślić, że do matury i do egzaminu z przedmiotów zawodowych podchodzą wszyscy absolwenci  TL w Lesku . Jest to o tyle istotne, że dopiero 100%  przystępujących do egzaminów stanowi wymierną podstawę do oceny jakości pracy szkoły. 59 m-ce cieszy, dodaje prestiżu, ale także obliguje do wytężonej pracy nad rozwojem kapitału intelektualnego młodych ludzi, nad rozwojem ich predyspozycji i talentów.

Gratulujemy sukcesu wszystkim, którzy tę szkołę tworzą i życzymy równie wysokiej oceny w przyszłym roku.

Beata Brajewska

23-01-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym: