REKLAMA
REKLAMA

MIASTO SANOK: To trudny do realizacji budżet (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. 15 radnych Rady Miasta  Sanoka poparło uchwałę budżetową, 2 wstrzymało się od głosu, a 2 było przeciw. Podczas sesji budżetowej doszło do oceny 10 lat rządów Wojciecha Blecharczyka. Opozycja zarzuciła burmistrzowi, że boi się podejmować trudne decyzje

, jak również, że w mieście brak jest inwestycji, które zwiększają jego dochody. Wypomniano władzom miasta  niedoszacowanie budżetu, brak starań o inwestorów, o obwodnicę dla Sanoka, rzucanie się na środki unijne, bez zastanowienia się nad jakością projektów, wojnę z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” oraz zaniechania w kwestii młodych ludzi, którzy opuszczają Sanok.

Dorota Mękarska

Zanim doszło do głosowania skarbnik miasta dokonał oceny projektu budżetu. Kazimierz Kot nie ukrywał, że uchwała dotyczy  szczególnego roku. Mówił o niepewnych prognozach dotyczących PKB, co wpłynie na rynek kredytów, jak również  na rynek pracy. Skarbnik  zwrócił uwagę na  zmniejszający się poziom subwencji ogólnej, w związku z brakiem subwencji wyrównawczej w wysokości 2,3 mln zł. Miasto pokrywa 57 % kosztów oświaty, a subwencja  nie wystarcza nawet płace i pochodne. Zmniejszeniu uległy również dotacje na tzw. zadania zlecone Jest jednak nadzieja, że w ciągu roku  nastąpi korekta i  poziom dotacji osiągnie wysokość z roku 2012. Oczywiście istotne znaczenie dla miasta będą miały w 2013 roku środki pomocowe i unijne.

Wzrost podatków lokalnych nastąpił o 4%. Jak zauważa skarbnik, gdyby miasto przyjęło stawki maksymalne, to dochody byłyby wyższe o 2 mln zł.

Dochody na 2013 rok ustalono na poziomie 111,4 mln zł, w tym dochody bieżące na 95,8 mln zł, a dochody majątkowe na 15,6 mln zł. Dochody budżetowe są o 9 % większe niż w 2012 roku.  Daje to w przeliczeniu na  jednego mieszkańca kwotę 2,8 tys. zł.
– To wyższy wskaźnik niż średnia krajowa w dochodach na mieszkańca – podkreśla Kazimierz Kot.

Jeden z najistotniejszych wskaźników, czyli inwestycyjny, kształtuje się na poziomie  13,5 %, co według skarbnika miasta jest zadowalające, zważywszy na spowolnienie gospodarki.

Wydatki budżetowe wynoszą 110,5 mln zł, co daje wzrost o 3 %. Wydatki bieżące ustalono na kwotę 95,6 mln zł, a majątkowe na 14,8 mln zł.

Różnica między  dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 932 tys. zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2013 roku planuje się spłacić 6,8 mln zł na poczet pożyczek i kredytów, w tym  na spłatę kredytów długoterminowych pójdzie 6,6 mln zł, a  spłata pożyczek długoterminowych 214 tys. zł. . Na koniec 2013 roku zadłużenie ma wynieść 32,5%, co według Kazimierza Kota, jest dobrym wynikiem.

Rezerwa ogólna wynosi 23 tys. zł, zaś rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego to 227 tys. zł.

Tak wygląda budżet, który  od strony formalno-prawnej jest prawidłowy. Niepewna jednak jest jego realizacja, co radni podkreślali wielokrotnie na sesji.
– Trzeba będzie szukać oszczędności w całym budżecie – zaapelował do radnych skarbnik.

– Projekt budżetu na 2013 rok przy wielkiej skali niepewności tego, co będzie się działo w Europie szczególnie w strefie euro i polskiej gospodarce, ma charakter prognozy, jak zakładają twórcy – podkreślała Teresa Lisowska, przewodnicząca Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Miasta. – Według prognoz będzie trudniej, niż w 2012 roku, który był rokiem spowolnienia gospodarki europejskiej , a w konsekwencji polskiej,  uzależnionej od rynku europejskiego.  Będzie trudniej w samorządach, bo w 2013 roku wchodzi pełny zakres wskaźników wynikających  z ustawy o finansach publicznych. Jak większość miast w Polsce czeka nas trudny rok. Projekt nie spełnia wielu oczekiwań, ale znamy realia w jakich będzie realizowany. To trudny do realizacji budżet, ale trudne sytuacje skłaniają do kreatywności – uważa radna Lisowska, dodając równocześnie, że w drugiej połowie  roku być może dojdzie do ożywienia gospodarki, gdyż rząd podjął kroki, które mają doprowadzić do przyśpieszenia.

Radni opozycyjni projekt budżetu ocenili jednak znacznie surowiej. Więcej w materiale wideo.

22-01-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)