REKLAMA
REKLAMA

Urząd Miasta przypomina o odśnieżaniu chodników przyległych do posesji

SANOK / PODKARPACIE. Zima dała o sobie znać, sypnęło śniegiem, warunki na drogach, chodnikach stały się trudne. Przypominamy, że każdy właściciel posesji ma obowiązek odśnieżania przyległego do niej chodnika.

 

Taki obowiązek nakładają na właścicieli danej nieruchomości przepisy, a mianowicie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt. 4) oraz § 2 ust. 4 Uchwały nr XXXVI/307/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka.

W myśl ww. aktów prawnych właściciel nieruchomości musi zapewnić czystość i porządek poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przyległych do granicy nieruchomości, w miejsca niepowodujące zakłócenia ruchu pieszego lub ruchu pojazdu oraz usuwanie śliskości. Uprzątnięcie śniegu i lodu w okresie zimowym powinno odbywać się niezwłocznie. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara grzywny.

 

09-12-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook