REKLAMA
REKLAMA

Ustawa śmieciowa w Gminie Sanok – co, jak i gdzie?

GMINA SANOK. „Ustawa śmieciowa” budzi wiele pytań i obaw związanych z większymi kosztami wywozu śmieci. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przekazała na barki gmin odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi. Na ten moment trwają prace nad wdrażaniem systemu gospodarkę odpadami.

O deklaracjach

Deklaracja – z dniem 30 marca b.r. miną pierwszy termin składania deklaracji. Oznacza to, że od tego momentu wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być nałożona w drodze decyzji wydanej przez  wójta (burmistrza, prezydenta). Jeżeli jednak ktoś z jakiegoś ważnego powodu, niesprzyjającej sytuacji życiowej, nie złożył jeszcze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinien uczynić to jak najszybciej. Należy również pamiętać, że składanie deklaracji jest w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi procesem ciągłym, który będzie miał miejsce w przypadku wystąpienia zmiany danych będących podstawą do obliczenia nowej opłaty, czyli w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących na nieruchomości, pierwszego zamieszkania w nowym lub niezamieszkałym dotąd budynku. Deklarację należy w takim przypadku złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Złożenie nowej deklaracji będzie również konieczne w przypadku  zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Dotychczasowe umowy z przedsiębiorcą wywożącym odpady komunalne należy wypowiedzieć. Umowy zawarte z przedsiębiorcą nie wygasają z mocy prawa, nie ma również możliwości aby Gmina wypowiedziała je w imieniu mieszkańców – działanie takie byłoby bezskuteczne. Prosimy więc wszystkich właścicieli, którzy posiadali zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych o wypowiedzenie ich. Wzór wypowiedzenia przygotowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Sanoku można pobrać w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, I piętro, pok. 103 lub 107, ze strony internetowej www.gmina.sanok.com.pl (zakładka: Moja sprawa/ Odpady komunalne/DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ). Wypowiedzenie można zostawić w Urzędzie Gminy Sanok, I piętro, pok. 107 (dostarczymy je do przedsiębiorcy) lub złożyć osobiście w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. w Sanok, ul. Jana Pawła II 59 (baza SPGK).

Złożone deklaracje zostaną wprowadzone do programu obsługującego systemu gospodarki odpadami. Każdemu właścicielowi zostanie przyporządkowany numer identyfikacyjny. Numer ten będzie umieszczony na kodach kreskowych, które zostaną wydrukowane w postaci naklejek i przekazane właścicielom nieruchomości. Mieszkańcy otrzymają naklejki z kodami kreskowymi wraz z informacją o wysokości opłaty oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad odbioru odpadów.

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenie Gminy Sanok został ogłoszony. Rozstrzygnięcie przetargu jest planowane w maju.

Najważniejsze informacje dotyczące zasad odbioru

EKOLOGICZNI  PŁACĄ MNIEJ. Aby zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych wprowadzono niższą stawkę opłaty dla segregujących – 8 zł od mieszkańca miesięcznie.

Odpady segregujemy w trzech grupach:

– Żółty worek 120 l – opakowania z tworzyw sztucznych (butelki plastikowe po napojach, opakowania po środkach czystości, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, koszyczki po owocach) opakowania z metalu (puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle)

– Niebieski worek 120 l – papier i tektura (gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, torebki papierowe, pudełka kartonowe i papierowe, kartony), opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach i napojach – tetrapak),

– Zielony worek 80 l – opakowania ze szkła białego i kolorowego (butelki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach).

Na każdym wystawiony worku należy nakleić naklejkę z kodem kreskowym.

Worki na odpady segregowane zapewnia gmina – będą one dostępne w Urzędzie Gminy Sanok oraz poszczególnych miejscowościach  (u sołtysów),  dodatkowo przedsiębiorca odbierający odpady będzie pozostawiał pusty worek w zamian za wypełniony.

Odbiór odpadów wysegregowanych będzie prowadzony co drugi miesiąc.

Naturalnie każdy kto segreguje odpady będzie miał również odpady zmieszane, czyli wszystkie te, których nie może umieścić  w workach do segregacji – znajdą się tu między innymi, zużyte artykuły higieniczne, zużyte chusteczki i ręczniki papierowe, butelki plastikowe po olejach jadalnych, zatłuszczona folia,  zabrudzony tłusty papier, papier z folią, papier termiczny, faksowy i  przebitkowy, opakowania po lekach, szkło stołowe, fajans i ceramika, odpadki z kuchni.

Odbiór odpadów zmieszanych będzie prowadzony dwa razy w miesiącu.

Właściciel nieruchomości sam zaopatruje się w worki na odpady zmieszane  – worki z tworzywa sztucznego, dowolnego koloru, nie większe niż 120l (worki na śmieci dostępne w każdym sklepie). Worek powinien być na tyle solidny aby dawał możliwość bezpiecznego załadunku na samochód odbierający odpady. Na każdym worku należy nakleić kod kreskowy.

Nie wolno wykorzystywać do gromadzenia odpadów zmieszanych worków przeznaczonych do segregacji, które zapewniane są właścicielom przez Gminę.

Mieszkańcy, którzy nie będą gromadzić i oddawać odpadów selektywny (czyli nie będą segregować) będą uiszczać opłatę wyliczoną w oparciu o wyższą stawkę 12 zł od osoby miesięcznie.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne czyli takich na których prowadzone są działalności gospodarcze, kulturalne, oświatowe, handlowe, hotelarskie i inne nie związane z funkcją mieszkaniową również składają deklarację, stosując stawki od pojemnika w jaki wyposażona jest ich nieruchomość.

Miesięczne stawki za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie:

Pojemnik 60 l – 24 zł,
Pojemnik 120 l – 48 zł,
Pojemnik 240 l – 96 zł,
Pojemnik 1100 l – 326 zł,
Pojemnik 7m3 – 1 134 zł
worek na zmieszane odpady komunalne 60 l – 24 zł
worek na zmieszane odpady komunalne 120 l – 48 zł

Miesięczne stawki za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemnik:  60 l – 16 zł ; 120 l – 32 zł; 240 l – 64 zł;
1100 l    – 250 zł ;  7m3 – 796 zł
worek na zmieszane odpady komunalne 60 l – 16 zł
worek na zmieszane odpady komunalne 120 l – 32 zł

W razie pytań i wątpliwości chętnie udzielimy informacji pod numerem telefonu: 13 46 56 563, 13 4656588 lub zapraszamy osobiście do Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23,  pokój nr 103 lub 107. Wszystkie aktualne informacje na stronie Urzędu Gminy Sanok – www.gminasanok.pl.


źródło: materiały nadesłane

09-04-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)