REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Sesja absolutoryjna powiatu w sanockiej PWSZ

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. 28 czerwca 2013r. o godz. 15:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, Sala Senacka budynek „A” odbędzie się 38. sesja Rady powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad sesji.

2.  Powołanie sekretarza.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Debata w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku za 2012 rok:
a) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania  budżetu Powiatu Sanockiego za  2012 rok.
b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za 2012 rok.
c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
d) odczytanie opinii  RIO w sprawie Sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Sanoku z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.
e) odczytanie opinii  Komisji  Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego.
f) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2012 wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
g) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie  absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sanoku za 2012 rok.
h) odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
i) dyskusja.
j) Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Sanockiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego ( przez Koło Łowieckie „Jarząbek”  w Sanoku).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego ( przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Sanoku).

10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2012 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie obrad sesji.

28-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)