REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Sesja absolutoryjna powiatu w sanockiej PWSZ

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. 28 czerwca 2013r. o godz. 15:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, Sala Senacka budynek „A” odbędzie się 38. sesja Rady powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad sesji.

2.  Powołanie sekretarza.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Debata w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku za 2012 rok:
a) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania  budżetu Powiatu Sanockiego za  2012 rok.
b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za 2012 rok.
c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
d) odczytanie opinii  RIO w sprawie Sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Sanoku z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.
e) odczytanie opinii  Komisji  Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego.
f) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2012 wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
g) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie  absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sanoku za 2012 rok.
h) odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
i) dyskusja.
j) Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Sanockiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego ( przez Koło Łowieckie „Jarząbek”  w Sanoku).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego ( przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Sanoku).

10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2012 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie obrad sesji.

28-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)