REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj nadzwyczajna sesja w mieście

SANOK / PODKARPACIE. W środę (3 bm.) w sali herbowej Urzędu Miasta odbędzie się 44. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka VI  kadencji. Początek o godz. 16:00. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie  upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu w ramach Podziałania 7.1.1 Program Operacyjny  Kapitał Ludzki 2007-2013 tytuł projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla osób z rodzin doświadczających przemocy w rodzinie na lata 2013 – 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla rodzin zwłaszcza z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, niepełnosprawnymi i osób samotnie wychowujących dzieci na lata 2013 -2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Zamknięcie obrad.

03-07-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)