REKLAMA
REKLAMA

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Stowarzyszeniu Opieki nad Starymi Cmentarzami

SANOK / PODKARPACIE. W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji zarządu Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami odbyło się w dniu 22.03.2013 roku walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia złożyła prezes Ewa Filip, w którym przypomniała, że pierwsze walne zebranie stowarzyszenia odbyło się 13.02.2009 kiedy to dokonano wyboru pierwszego zarządu i komisji rewizyjnej oraz nakreślono cele jakie stowarzyszenie ma realizować a także zatwierdzono statut. Minione cztery lata to po pierwsze praca nad pozyskiwaniem środków finansowych potrzebnych na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach, a po drugie starania o to aby stowarzyszenie i jego założenia zaistniało w świadomości sanoczan.

W minionej kadencji wyodrębniły się wyraźnie źródła finansowania prac konserwatorskich:

 1. Kwesty pod sanockimi kościołami
 2. Dotacje celowe przyznawane na wnioski Stowarzyszenia przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu i przez Urząd Marszałkowski.
 3. Zbiórki pieniędzy do skarbony ustawionej na cmentarzu w dniach Święta Zmarłych
 4. Kasa Stefczyka z siedzibą w Sanoku przy ul. 3 Maja 16.
 5. Składki członkowskie

Pieniądze te zostały w całości przeznaczone na renowacje następujących zabytkowych nagrobków:

 1. Mateusza Beksińskiego (1887)
 2. Władysława Niedźwieckiego (1857)
 3. Maryana Truszkowskiego (1890)
 4. Józefy z Heinrichów Drozdowej (1889)

Przebieg wszystkich prac konserwatorskich był zawsze kontrolowany przez komisje z WUOZ a po zakończeniu prac komisja w obecności wykonawcy prac, prezesa stowarzyszenia i przedstawicielki Urzędu Miasta odbierała wykonane zadanie i sporządzała protokół odbioru.

Jeśli chodzi o zaistnienie stowarzyszenia w środowisku lokalnym to można mówić chyba o sukcesie. Przede wszystkim udało się uruchomić stronę internetową stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku nie stroniło też od kontaktów z innymi instytucjami i organizacjami sanockimi.

Nawiązano współpracę z:

 1. Muzeum Historycznym w Sanoku
 2. Komendą Hufca im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego
 3. Lokalnymi mediami
 4. Urzędami – powiatowym i miejskim

Z przyjemnością odnotowujemy fakt, że stowarzyszenie zaczęło odgrywać w tymże środowisku lokalnym pewną rolę edukacyjno – wychowawczą. Przyczyniły się do tego z pewnością artykuły Andrzeja Romaniaka zamieszczane na stronie internetowej stowarzyszenia, prelekcja Pawła Nestorowicza pt. „Historia sanockiej nekropolii”, wykłady w nowym skrzydle zamku sanockiego wygłoszone przez Jerzego Ginalskiego, Marię Zielińską i Piotra Kotowicza a dotyczące historii sanockich cmentarzy na przestrzeni dziejów w świetle badań archeologicznych. Niejakie światło na społeczeństwo dawnego Sanoka rzucają też biogramy osób spoczywających pod zabytkowymi nagrobkami autorstwa Ewy Filip zamieszczane w Tygodniku Sanockim czy na stronie stowarzyszenia.

Wychowawczą rolę odgrywa z całą pewnością angażowanie młodzieży sanockich szkół do prac porządkowych przy zabytkowych nagrobkach czy do pomocy przy zbiórkach pieniędzy w trakcie kwest.

Działalność stowarzyszenia jest znana także poza granicami Sanoka. Otrzymuje ono bowiem korespondencję z różnych miast Polski (Dąbrowa Górnicza, Łódź, Kraków) z prośbą o informacje o rodzinach spoczywających na sanockich cmentarzach, o nagrobkach. Napływają nieraz bardzo ciekawe dokumenty jak np. wyciąg z aktu ślubu rodziców Władysława Niedźwieckiego czy nieco kuriozalne sugestie aby stowarzyszenie podjęło prace konserwatorskie przy nagrobku Albina Świtalskiego który znajduje się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Po wysłuchaniu sprawozdań prezesa stowarzyszenia i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej przystąpiono do wyborów nowych władz Stowarzyszenia opieki nad Starymi Cmentarzami. Oto ich skład:

Ewa Filip – prezes

Andrzej Romaniak – wiceprezes

Małgorzata Wojnarowska – skarbnik

Iwona Rudy – sekretarz

Maria Zielińska – członek zarządu

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim swoim sympatykom za wsparcie moralne i materialne i zapewnia, że będzie czynić wszystko, aby wzorem lat ubiegłych ocalić od całkowitej ruiny kolejne nagrobki stanowiące część naszego lokalnego dziedzictwa kultury.

W tym roku chcemy uratować nagrobek Amalii Celestyny Świtalskiej. Procedury zmierzające do realizacji tego zadania już się rozpoczęły.

źródło: Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami

02-04-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)