REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. Już w najbliższy czwartek (5 bm) o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu miasta odbędzie się 51. sesja Rady Miasta Sanoka VI Kadencji. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości  położonej przy ul. Jagiellońskiej oznaczonej jako działka nr 1152/2 o pow. 0,0123 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka m. Sanoka o  nazwie „Konopnickiej – II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „Park Miejski”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia zmiany MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA i SZTUKA”.
14. Interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji

05-12-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook