REKLAMA

We wtorek XXXIV Sesja Rady Powiatu Sanockiego

SANOK / PODKARPACIE. 26 lutego  2013r. o godz. 15:30, w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Sanoku:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.  Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu   Sanockiego na 2013 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji  w  2012 roku programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Sanoku i włączenia tej szkoły do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
9.  Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Sanockiego.
10.  Podjęcie uchwały   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyrawa Wołoska z przeznaczeniem na dofinansowanie  kosztów  aktualizacji mapy zasadniczej w miejscowości Tyrawa Wołoska.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok ( kwota 6.000 zł).
12. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXXIII/378/2013 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 21 stycznia       2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/380/2013 Rady Powiatu w Sanoku  z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sanockiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
17. Podjęcie uchwały  w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Sanockim.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok .
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku
Marian Czubek

22-02-2013
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.