REKLAMA
REKLAMA

Weź udział w projekcie ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich”

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Jurowcach przy współpracy z Fundacją Aktywizacja  zaprasza do udziału w projekcie: ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich”.

Osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:
miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkańców)
wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni
status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a
w rolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy)
osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub równoważne
osoby ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością

Osoby z otoczenia uczestników projektu (rodzina, opiekunowie prawni)

JAKIE WSPARCIE OTRZYMAJĄ UCZESTNICY PROJEKTU?
Wsparcie obowiązkowe dla Uczestników/-czek Projektu realizowane w e-Centrum:
Indywidualny Plan Działań (konsultacje z Mentorem, planowanie ścieżki    kształcenia  w projekcie oraz zaplanowanie form wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej)
Warsztaty umiejętności społecznych
Szkolenie podstawowe z obsługi komputera
Seminarium prawne

Wsparcie dodatkowe dla Uczestników/-czek Projektu (realizowane poza e-Centrum):
Szkolenia zawodowe wewnętrzne (dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy)
Szkolenia zawodowe zewnętrzne (finansowanie szkolenia indywidualnie dobranego do potrzeb)
Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej (szkolenie dla osób, które chcą założyć swoją firmę lub przystąpić do spółdzielni socjalnej)
Warsztaty praktycznej nauki zawodu (wsparcie realizowane przez wykwalifikowanego specjalistę w danym zawodzie i  służy nabyciu nowych bądź rozwinięciu dotychczasowych umiejętności zawodowych)
Pośrednictwo pracy
Praktyki zawodowe
Staż rehabilitacyjny
Zatrudnienie wspomagane (wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz we wdrożeniu na stanowisko realizowane przez Trenera Pracy)
Wsparcie finansowe dla osób zainteresowanych kontynuacją lub podjęciem nauki (zwrot kosztów czesnego i pomocy naukowych do 800 zł na osobę)
Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji  społeczno- zawodowej
Wsparcie dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/-czek Projektu:
Warsztat  psychologiczno-prawny  dla rodzin i opiekunów
Udział wybranych osób z otoczenia w Integracyjnych wyjazdowych warsztatach aktywizacji  społeczno-zawodowej

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu można uzyskać w Biurze Projektu:
Fundacja Aktywizacja
Ul. Rejtana 10
35-310 Rzeszów
Tel. 511 944 287 lub 511 944 280
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie

http://www.aktywizacja.org.pl/aktualnosci/687-rozpoczynamy-rekrutacje
Zapisy do projektu prowadzone są w Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Jurowcach u Pani Anety Mierzwa:
Jurowce 102
38-507 Jurowce
Tel. 134626563

 

22-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)